Escoltar

La CRUE Universitats Espanyoles i el Ministeri d'Educació defineixen com serà la prova externa de batxillerat

L'acord passa per tractar de mantenir, en el marc de la legalitat, el sistema d’organització actual de les PAU

El president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, CRUE, Segundo Píriz, ha mantingut una trobada amb el ministre d'Educació, Cultura i Esports, Íñigo Méndez de Vigo. Aquesta reunió s'emmarca en les trobades que ambdues institucions han mantingut des que el passat 30 de març es va acordar la creació d'una comissió mixta formada per membres del Ministeri i
de la CRUE Universitats Espanyoles.

El 16 de març l’Assemblea General de la CRUE Universitats Espanyoles va acordar de demanar al Ministeri una pròrroga d'un
any de les PAU (veugeu el comunicat), que va acabar sent rebutjada pel Ministeri. Per desbloquejar aquesta situació es va crear una comissió l'objectiu de la qual ha estat treballar en la definició de la prova d'avaluació externa de Batxillerat, l'aplicació de la qual està prevista per al curs que ve.

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esports i la CRUE Universitats Espanyoles han acordat que, d'acord amb el que estableix la LOMCE, el Ministeri determinarà el marc general de la prova: les característiques, el disseny i els continguts de les proves. És a dir, el marc comú de les proves. Seran les comissions organitzadores a les comunitats autònomes les encarregades de realitzar -en el seu àmbit de gestió- les avaluacions finals, sent responsables de l'aplicació
material de les proves, incloent l’elaboració, la fixació dels tribunals, les dates i els llocs
d’examen, les reclamacions, etc.

Els alumnes s'examinaran de les matèries troncals, dues matèries opcionals i una matèria de les específiques, a elecció, en aquests dos últims casos, dels estudiants.

S'elaborarà un Reial decret que també regularà l'accés des de la FP i resoldrà situacions
transitòries per als estudiants de l'actual sistema.

Les proves es faran en presència de professors del sistema públic espanyol, i els equips directius i el professorat dels centres participaran en la seva realització.

La nota final de l'examen es fixarà amb un 60 per cent de la mitjana de les assignatures cursades en al batxillerat i un 40 per cent de la prova externa del batxillerat.

D'aquesta manera, i tal com havia sol·licitat la CRUE Universitats Espanyoles, es garanteix la seguretat jurídica i la igualtat d'oportunitats a tot el territori nacional dels estudiants que l'any que ve s'examinin dels nous currículums establerts a la LOMCE, i, tant per a l'obtenció del títol de batxillerat com per a l'accés a la Universitat.

Documents relacionats

Data de publicació: 28/04/2016