Escoltar

La CAEB i la UIB col·laboraran en l'àmbit de la docència i la formació

També han signat un conveni per al desenvolupament del  Màster Universitari de Salut Laboral

Dia: dimecres, 29 d’octubre de 2014
Hora: 11 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma 

La senyora Carme Planas, presidenta de la Confederació d’Associacions Empresarials de les Balears (CAEB), i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), han signat un acord marc per desenvolupar programes de cooperació en l’àmbit de la docència i formació d'estudiants en diferents camps, i per garantir la interrelació entre el món acadèmic i el professional, i les vies d’actualització i reciclatge dels estudiants i dels professionals.  

La cooperació entre ambdues institucions inclou: 

  1. Promoure i facilitar l’accés dels treballadors en actiu al món acadèmic per tal d’enriquir i complementar la seva formació acadèmica i professional.
  2. Promoure la realització de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la UIB a les empreses de les Illes Balears.
  3. Col·laborar en la promoció i l’execució de programes d'investigació i innovació.
  4. Estudiar qualsevol altra possibilitat de col·laboració entre ambdues parts.

D’altra banda, també han signat un conveni per establir les línies de col·laboració entre la UIB i la CAEB a partir de l’any acadèmic 2014-15 per a la bonificació a les empreses del Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals). Aquesta titulació oficial capacita per a l’exercici de les funcions preventives de nivell superior en serveis de prevenció propis o externs, i inclou les especialitats tècniques següents: 

a. Seguretat en el Treball

b. Ergonomia i Psicosociologia Aplicada

c. Higiene Industrial.

També han assistit a l’acte el senyor Sergio Bertrán, gerent de la CAEB, el doctor Jaume Carot, vicerector d'Investigació i Postgrau, i els doctors Pere Deyà i Francesca Garcias, directors del Màster Universitari de Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) i professors de la UIB.

Data de l'esdeveniment: 29/10/2014

Data de publicació: 28/10/2014