Escoltar

L'Institut Balear de la Dona cedeix llibres especialitzats en gènere a la UIB

La col·lecció és de més de 4.000 títols 

Dia: dijous, 17 de juliol de 2014
Hora: 9 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma 

La senyora Isabel Llinàs, directora de l’Institut Balear de la Dona (IBD), i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), han signat un conveni de col·laboració. També han assistit a l’acte de signatura el doctor Antoni Aguiló, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, i el senyor Miquel Pastor, director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. 

Les dependències de l’IBD són objecte, en aquests moments, d’una reordenació d’espais que fa necessari cercar un lloc idoni per albergar-hi el seu fons bibliogràfic especialitzat (la col·lecció és d’uns 4.000 títols), que podria veure’s optimitzat quant a l’ús en l’àmbit de la investigació i l’estudi en matèria d’igualtat de gènere si es reubicàs al campus de la UIB. 

La UIB disposa d’una biblioteca important, un dels punts de servei de la qual és la biblioteca de col·leccions especials, que alberga fons bibliogràfics amb prou coherència interna per tractar-los al marge de la col·lecció general perquè conformin una unitat bibliogràfica. Així mateix, entre els investigadors i alumnes de la UIB hi ha grups especialment interessats en l’estudi dels temes relacionats amb la igualtat de gènere als quals pot resultar útil disposar amb immediatesa i proximitat del fons bibliogràfic especialitzat de l’Institut Balear de la Dona. 

Tant la senyora Isabel Llinàs com el Rector han expressat gratitud i confiança institucional mútua en la signatura d’un acord que beneficia ambdues institucions. 

Documents relacionats

Data de publicació: 17/07/2014