Escoltar

L'IMEDEA i el SOCIB reuneixen a Pollença investigadors de tot el món per compartir els últims avenços en oceanografia operacional

L'Escola Internacional GODAE reuneix 50 especialistes de reconegut prestigi internacional i 70 joves investigadors de 35 països del 2 al 13 d'octubre 

L'estudi de la dinàmica dels oceans és una de les principals claus per comprendre i predir el canvi climàtic. La circulació de l'oceà, l'escalfament de l'aigua, l'acidesa, la seva capacitat de captura de CO2, les activitats físiques i biològiques, són fenòmens que interactuen directament amb l'atmosfera i la resta del planeta.

Per entendre com es produeixen aquests fenòmens cal monitoritzar l'oceà i obtenir tot tipus de dades, per a això els oceanògrafs del segle XXI utilitzen els últims avanços en oceanografia: satèl·lits, instruments de mesura in situ, campanyes multiplataforma i models numèrics de predicció.

L'oceanografia a partir de la dècada dels vuitanta va experimentar una transformació radical. La combinació d'informació cada vegada més precisa procedent de satèl·lits dissenyats per a la recerca oceanogràfica, i el desenvolupament tecnològic de nous instruments d'observació va revolucionar i va canviar per complet la forma d'investigar el mar, deixant enrere les llargues campanyes oceanogràfiques i donant pas al monitoratge permanent de l'oceà amb diferents instruments i tecnologies, i utilitzant també la modelització de forma sistemàtica. 

Actualment, i concretament des dels últims quinze anys, els oceanògrafs se serveixen de les anomenades campanyes oceanogràfiques multiplataforma, que combinen la utilització de planadors submarins autònoms (gliders), perfiladors acústics Doppler (ADCP)  i boies de deriva que mesuren la velocitat  dels corrents superficials, entre altres instruments.

El grup de Tecnologies Marines, Oceanografia Operacional i Sostenibilitat  (TMOOS) de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB), juntament amb investigadors i tècnics del Sistema d'Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears (SOCIB), són pioners mundialment en el disseny i implementació d'experiments i campanyes oceanogràfiques d'aquest tipus i participen en diversos projectes de gran rellevància internacional.

Escola Internacional GODAE OceanView

L'Escola GODAE OceanView tindrà lloc a Pollença, del 2 al 13 d'octubre, sota el títol «Noves Fronteres en Oceanografia Operacional» reunirà més de cinquanta especialistes de tot el món amb l'objectiu de mostrar els últims avanços en oceanografia, les possibilitats dels sistemes d'observació multiplataforma, la disponibilitat de dades en temps real, la integració i assimilació de models. Aquesta trobada compta amb dos organitzadors de les Balears, els investigadors Ananda Pascual, de l'IMEDEA (CSIC-UIB), i Joaquim Tintoré, del SOCIB i de l'IMEDEA, a més d'Eric Chassignet de la Universitat de Florida (Estats Units) i Jacques Verron, de la Universitat de Grenoble (França). Compte a més amb el patrocini de diverses agències internacionals, com el Copernicus Marine Service (Comissió Europea), el CNES, la NASA, l'EUMETSAT i l'ESA, que financen l'organització de l'esdeveniment i 30 beques per a estudiants de màster, doctorat i postdoctorat.

Aquesta trobada obre camí cap a les noves fronteres de l'oceanografia operacional, tant en termes de reptes científics com d'aplicacions a la societat. Les prediccions climàtiques, la deriva de plàstics, la gestió de vessaments d'hidrocarburs i el rescat de nàufrags seran alguns dels temes a tractar a l'escola.

Durant les jornades formatives s'oferiran conferències magistrals, tallers pràctics on es donaran a conèixer projectes i aplicacions internacionals, així com espais oberts al debat i una visita al vaixell oceanogràfic del SOCIB.

Col·laboren també en l'organització d'aquesta escola intensiva: el Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC), la Universitat de les Illes Balears (UIB), el Govern de les Illes Balears, a través de la Direcció General d'Innovació i Recerca, a més d'altres organismes internacionals com: Copernicus Marine Environment Monitoring (CMEMS), Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Space Agency (ESA), National Aeronautics and Space Administration (NASA), European Marine Research Network (EUROMarine), European Geosciences Union (EGU), Scientific Committee on Ocean Research (SCOR), International Laboratory on Global Change (LinCGlobal)  i International Ocean Carbon Coordination Project (IOCCP). 

Data de publicació: 04/10/2017