Escoltar

L'IMEDEA (CSIC-UIB) torna a la llotja informació clau sobre els peixos explotats comercialment

El Grup d'Ecologia de Peixos desenvolupa un sistema basat en l’aprenentatge profund per estructurar i automatitzar el flux d'informació que obté de les espècies explotades perquè pescadors, institucions i empreses puguin fer-ne el seguiment i establir possibles millores en el procés de primera venda

El Grup d'Ecologia de Peixos de l’IMEDEA (CSIC-UIB) desenvolupa, en el marc del projecte Retorno, un sistema per estructurar i automatitzar el flux d'informació que obté a la llotja, on cada caixa de peix és fotografiada. L'ús de l’aprenentatge profund (deep learning) permet extreure informació d'aquestes imatges, com, per exemple, el nombre de peces per caixa o la talla mitjana de cada caixa. Aquesta informació permetrà optimitzar la presa de decisions de comercialització als pescadors.

El projecte Retorno, que forma part del programa Pleamar, finançat per la Fundació Biodiversitat, està en funcionament des de desembre de 2019. La seva fita és tancar el marc conceptual i pràctic que va començar amb la concessió del projecte Fotopeix el 2018 i 2019. La proposta té com a objectiu general «tornar» als pescadors i a les institucions i empreses implicades informació útil tant per fer el seguiment i avaluació de les poblacions de peixos explotades, com per introduir millores internes en el procés de primera venda, sempre a requeriment de la cooperativa de productors, que agrupa tots els pescadors de Mallorca.

El projecte se centra a avaluar la talla mitjana de cada caixa com a prova de concepte. Una prova de concepte consisteix a implementar de manera simplificada un mètode o una idea amb el propòsit de verificar que el concepte o teoria subjacents podrien ser explotats d'una manera útil. En essència, Retorn pretén desenvolupar el nucli bàsic d'un sistema integral que pugui créixer i evolucionar en el futur. L'objectiu fonamental d’aquest sistema integral és estructurar i automatitzar el flux d'informació entre les observacions i la informació demanada per l'usuari final. Així mateix, les dades generades seran molt útils per entendre els canvis en l'abundància dels recursos pesquers des d'un punt de vista científic.

El projecte s'ha pogut desenvolupar gràcies a la implicació d’OPMALLORCAMAR, que s'ha mostrat molt interessat en les dades generades.

El 2020 està previst validar a la llotja el sistema automàtic que es desenvolupa actualment. Si bé la situació generada per l'estat d'alarma ha impedit tirar endavant alguns dels treballs previstos al projecte, s’espera poder acomplir tots els objectius al llarg del segon semestre de l’any.

Font: IMEDEA (CSIC-UIB)

Data de publicació: 22/05/2020