Escoltar

L'IFISC organitza el congrés COSTNET17

Comprendre l’aleatorietat en l'estructura d’una xarxa de les entitats que la formen suposa un desafiament important en moltes qüestions econòmiques, epidemiològiques, ecològiques i biològiques modernes: per exemple, l'epidèmia de SARS va mostrar que prevenir epidèmies depèn d'un coneixement profund de les interaccions aleatòries a les xarxes socials, d'altra banda, les crisis financeres de 2008 varen sorgir dels canvis estructurals a la xarxa de préstecs financers induïts pel col·lapse de les hipoteques, mentre que el progrés en la curació de malalties complexes es recolza en un enfocament de xarxes per aproximar-se a la biologia del sistema.

Amb l'objectiu de millorar la col·laboració entre científics interdisciplinaris de xarxes, l’IFISC (UIB, CSIC) celebrarà el congrés COSTNET17. Del 25 al 27 d'octubre, en aquesta trobada de més de cent participants hi haurà al voltant de trenta xerrades i sis conferències magistrals impartides per M. A. J. van Duijn (Univ. de Groningen, Països Baixos), Monia Lupparelli (Universitat de Bolonya, Itàlia), Tiago P. Peixoto (Universitat de Bath, Regne Unit), Peter F. Stadler (Universitat de Leipzig, Alemanya), Michael Szell (Hungarian Academy of Sciences) i Anna Traveset (IMEDEA, Espanya). Dins el programa de COSTNET17 també s'inclouen reunions dels tres grups de treball de l'acció COST: modelatge de xarxa, interferència i predicció en xarxes i exploració de conjunts de dades de xarxa.

El programa detallat es pot trobar a: https://costnet.webhosting.rug.nl/dokuwiki/doku.php?id=ev:2017:pdm_program

Les accions COST són una plataforma de connexió perquè els investigadors cooperin i coordinin activitats de recerca finançades d’àmbit nacional, la qual cosa els permet desenvolupar conjuntament les seves pròpies idees en qualsevol camp de la ciència i la tecnologia. Com a part d'aquestes accions, COSTNET té com a objectiu facilitar la interacció i col·laboració entre diversos grups de modeladors de xarxes estadístiques, i establir una comunitat interconnectada i integradora d'investigadors en el camp de les xarxes complexes. 

Data de l'esdeveniment: 25/10/2017

Data de publicació: 24/10/2017