Escoltar

Investigadors de la UIB analitzen els escenaris climàtics del segle XXI per al litoral mediterrani i atlàntic

CanalUIB

Un grup d'investigadors de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), centre mixt entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), duu a terme un projecte d'investigació dels escenaris climàtics dels pròxims cent anys per al litoral mediterrani i atlàntic de l'Estat espanyol. L'objectiu d'aquest projecte és predir quins seran els valors de les principals variables oceanogràfiques –temperatura, salinitat, corrents marítims, nivell de la mar, onatge...– sota diferents supòsits d'emissions de gasos d'efecte hivernacle per part de la humanitat.

El grup està dirigit per Damià Gomis, professor del Departament de Física de la UIB adscrit a l'IMEDEA, i en fan part Marta Marcos, Gabriel Jordà, Francesc M. Calafat i Michael Tsimplis. El coneixement que generarà la seva feina és fonamental per als territoris costaners, ja que permetrà avaluar els impactes físics d'aquests canvis sobre la costa i també sobre els ecosistemes, tant costaners com de mar oberta. Aquesta informació és essencial a l'hora d'elaborar previsions o projectes en àmbits com la gestió ambiental, l'ecologia marina o el disseny de platges i d'infraestructures costaneres. Allò que s'espera estimar és, per exemple, quant pujarà la temperatura mitjana, el nivell de la mar o si s'espera que augmenti la freqüència i intensitat de les tempestes.

La investigació neix de la confluència d'interessos entre l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Ports de l'Estat (l'organisme encarregat de la gestió del sistema portuari de titularitat estatal) i l'IMEDEA (CSIC-UIB).

Documents relacionats

Data de publicació: 29/03/2010