Escoltar

Identificada una nova molècula antitumoral amb activitat antimitòtica

La recerca del grup de Biologia Cel·lular del Càncer de la UIB ha permès aclarir com una nova sulfonamida bloqueja la mitosi i inhibeix la motilitat cel·lular 

Un equip d’investigadors del grup de recerca en Biologia Cel·lular del Càncer de la Universitat de les Illes Balears ha publicat recentment un article a la revista Biochemical Pharmacology en el qual identifiquen un nou agent antitumoral amb activitat antimitòtica. El treball, dirigit pel doctor Príam de Villalonga, s’ha fet en col·laboració amb investigadors de l’Institut de Ciència Molecular (ICMoL) de la Universitat de València, de la Universitat de Salamanca i de la Universitat CEU Cardenal Herrera.

Aquest treball, de caràcter interdisciplinari, va començar amb un cribatge per poder avaluar l’activitat antitumoral in vitro d’una llibreria de molècules de base sulfonamida. Els assajos cel·lulars en un ampli panel de línies cel·lulars tumorals humanes va permetre identificar un sol compost actiu entre les 36 molècules que es varen provar. Seguidament, els esforços de l’equip investigador es varen centrar a elucidar el mecanisme d’acció d’aquesta molècula, una naftalenosulfonamida codificada com a compost «8e». El tractament de cèl·lules tumorals amb 8e va induir una greu aturada en la fase G2/M del cicle cel·lular, compatible amb la inducció de dany genotòxic o amb un defecte a la mitosi, seguida de la inducció de senescència i apoptosi.

Un seguit d’experiments adreçats a avaluar l’impacte del tractament sobre el dany a l'ADN va permetre descartar que el compost 8e fos un agent genotòxic, i experiments addicionals varen confirmar que el seu mecanisme d’acció consistia a unir-se a la tubulina interferint en la seva polimerització. Atès que la tubulina és el constituent dels microtúbuls (una part fonamental del citoesquelet cel·lular), el bloqueig de la seva polimerització produeix efectes importants en les cèl·lules. Així, d’una banda el tractament amb 8e indueix l’aturada de la mitosi (separació cromosòmica durant el procés de divisió cel·lular), alhora que inhibeix un altre procés clau de les cèl·lules tumorals: la motilitat cel·lular necessària per al procés d’invasió tumoral.

A més, els resultats publicats a Biochemical Pharmacology demostren que els efectes antimitòtics de la sulfonamida 8e són reversibles, una observació que prediu un perfil de toxicitat farmacològica més favorable que altres composts amb activitat antimitòtica. Cal destacar que els composts antimitòtics que bloquegen els microtúbuls constitueixen un tipus important d’agents antitumorals emprats habitualment en quimioteràpia, com és el cas del paclitaxel, també conegut com a Taxol.

Consolider Ingenio 2010

Els resultats assolits s’emmarquen en el projecte de recerca «Supramolecular Chemistry applied to the Design, Synthesis and Evaluation of Bioactive Compounds of Anti-inflammatory, Anti-tumour or Anti-parasitic Action», que té com a objectiu desenvolupar nous composts bioactius que en el futur podrien arribar a convertir-se en fàrmacs amb propietats antiinflamatòries, antitumorals i antiparasitàries. El projecte ha estat finançat en el marc del programa estatal Consolider Ingenio 2010, que impulsa la recerca científica de primer nivell a través del finançament d'actuacions de gran envergadura i durada per a grups, centres i consorcis públics de recerca que destaquin per la seva excel·lència. El desenvolupament d’aquest projecte ha suposat la creació del consorci SUPRAMED, constituït per 9 grups de recerca de 7 institucions, i que el 2014 va realitzar una reunió de treball a la UIB. En aquest context, la recerca de l’altre grup de la UIB que participa en aquest projecte, el grup de recerca en Química Supramolecular, ja havia permès el descobriment d’una molècula activa enfront de la malaltia de Chagas.

Referència bibliogràfica:

Aceves-Luquero, C.; Galiana-Roselló, C.; Ramis, G.; Villalonga-Planells, R.; García-España, E.; Fernández de Mattos, S.; Peláez, R.; Llinares, J. M.; González-Rosende, M. E.; Villalonga, P. «N-(2-methyl-indol-1H-5-yl)-1-naphthalenesulfonamide: A novel reversible antimitotic agent inhibiting cancer cell motility». Biochemical Pharmacology. 2016, Sep. 1; 115:28-42. doi: 10.1016/j.bcp.2016.06.016.

Notícies relacionades

Data de publicació: 05/12/2016