Escoltar

IX Seminari de Treball de l'Associació Estatal de Programes Universitaris per a Persones Grans

Inauguració
Dia: dijous, 26 d’abril de 2018
Hora: 16 hores
Lloc: edifici Sa Riera, carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma

Seminari
Dia: dijous, 26, i divendres, 27 d’abril de 2018
Hora: dijous de les 16 a les 20 hores; i divendres de les 10 a les 13 hores
Lloc: edifici Sa Riera, carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma

Tindrà lloc la inauguració del IX Seminari de Treball de l’Associació Estatal de Programes Universitaris per a Gent Gran (AEPUM). Amb aquesta trobada es discutirà la necessitat de reorientar l’oferta formativa dels programes orientats a la gent gran, ja que s’ha constatat durant els darrers anys que el perfil de persona que s’hi inscriu ha anat canviant al llarg de la darrera dècada.

Assistirà a l’acte d’inauguració la presidenta de l’AEPUM, doctora Concepción Bru; el director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior del Govern de les Illes Balears, doctor Juan José Montaño; el rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet; la vicerectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries de la UIB, doctora Joana M. Seguí Pons; i el director de la Universitat Oberta per a Majors, doctor Antoni Gamundí.

Més informació sobre el seminari

L’alumnat que accedeix a les diferents modalitats d’estudis destinats a la gent més gran de cinquanta anys cada vegada té un nivell més elevat de formació i, per norma general, és més jove que el que participava en aquest tipus de programa en els inicis. Així mateix, cada vegada és més nombrós el grup d’alumnes de més de vuitanta anys que començaren a participar en aquests programes fa quinze anys o més.

Com a conseqüència d’aquests canvis generacionals, les universitats, com a institucions d’educació superior, s’han d’adaptar i ser el màxim de flexibles per acollir tota aquesta diversitat i brindar una oferta formativa adaptada a cada perfil. L’objectiu a assolir és oferir oportunitats d’aprenentatge i de desenvolupament personal a totes les persones interessades a participar en aquest tipus d’oferta educativa.

Les conferències i ponències que es duran a terme en el IX Seminari de Treball de l’AEPUM seran: «La diversidad generacional en los PUM», «El ocio formativo musical en los programas universitarios para personas mayores en España. Presencia y tipología en las universidades de la AEPUM» i «Nuevo perfil, nuevas ofertas… ¿nueva Universidad?». D’altra banda, es realitzarà una dinàmica de grup titulada «Metodologías, herramientas pedagógicas, y contenidos/formatos para dar respuesta al abanico multigeneracional de los PUPMs».

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 26/04/2018

Data de publicació: 24/04/2018