Escoltar

Foucault i la cura de si mateix

La tesi doctoral de José Ignacio F. Espino Pérez proposa una aproximació a la manera com el filòsof francès resol l'origen, la formació i el procés d'oblit del precepte de l’epimeleia heautou 

La bibliografia sobre el filòsof Michel Foucault és immensa. No obstant això, la lectura que fa dels autors clàssics és, probablement, l'aspecte de la seva filosofia menys tractat, i fins i tot el menys criticat. 

La tesi doctoral de José Ignacio F. Espino Pérez, defensada a la Universitat de les Illes Balears, proposa una aproximació a la manera com Foucault resol l'origen, la formació i el procés d'oblit de l'antic precepte de l’epimeleia heautou, és a dir, de la forma en què els grecs entenien l’exhortació a la «cura de si mateix». L'objectiu de la tesi ha consistit a esbrinar per què en el marc de les relacions entre subjecte i veritat estableix Foucault una nova línia argumental que, basada en els diferents enfrontaments entre els models platònic i cristià, i centrada en «la cura de si» com a fet referencial, enllaça un relat entre l'origen del pensament occidental i la modernitat. 

Per indagar sobre la finalitat perseguida, sense abandonar el marc conceptual i contextual triat per Foucault, l'investigador ha hagut de reconstruir aquesta cura de si tornant, des de la perspectiva del seu oblit, fins al seu més remot començament. Simultàniament, per avançar en aquest propòsit, també s'han introduït contextos històrics, culturals i socials que han servit per aproximar la recerca als moviments interns d'aquest mateix procés. 

Emfatitzant, doncs, l’«enfrontament» com la causa de l’«oblit», i traçant la seva gestació progressiva, l'investigador creu haver aportat una nova perspectiva d'anàlisi que articula els successius moviments filosòfics i els canviants contextos històrics implicats. I ho fa explicant, d'una banda, l'alternança entre la inquietud per un mateix i l'autoconeixement, i, d'una altra, la projecció, el valor i transcendència que va tenir i ha mantingut «la cura de si mateix» al llarg de la història del pensament. 

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: El olvido del cuidado de sí en La hermenéutica del sujeto.
  • Autor: José Ignacio F. Espino Pérez 
  • Programa de doctorat: Filologia i Filosofia
  • Director: Juan Luis Vermal Beretta 

Data de publicació: 15/11/2018