Escoltar

Fisioteràpia per a una escola inclusiva

La tesi doctoral de Joana Marina Llabrés Mateu destaca la importància de la fisioteràpia en l'àmbit escolar per facilitar la participació d'alumnes amb mobilitat reduïda 

La incorporació de l'alumnat amb discapacitat a l'entorn educatiu ordinari és un repte per a la comunitat educativa, que ha d'organitzar les estratègies apropiades per possibilitar i maximitzar les oportunitats d'aprenentatge de tot l'alumnat. En aquest context va néixer la investigació de caire qualitatiu de Joana Marina Llabrés Mateu, que té l'objectiu de construir els fonaments per a un suport de fisioteràpia de caràcter inclusiu, fonamentat en els coneixements científics. La tesi s'ha fet a la Universitat de les Illes Balears en el marc del Doctorat en Educació Inclusiva i sota la direcció del doctor Joan Jordi Muntaner.

La recerca analitza les pràctiques i els mètodes dels fisioterapeutes que treballen en l'entorn escolar ordinari de les Illes Balears, i contrasta la realitat amb el marc teòric localitzat. Els resultats de Joana Marina Llabrés revelen que la fisioteràpia és una eina essencial per fomentar la participació en l'entorn escolar ordinari dels alumnes amb mobilitat reduïda. El fisioterapeuta pot i ha de dirigir la seva actuació a eliminar barreres i proporcionar facilitadors que fomentin la participació de l'alumnat amb mobilitat reduïda en les activitats pròpies de l'entorn educatiu. Des d'aquesta idiosincràsia, l'actuació del fisioterapeuta adquireix l'entitat de suport educatiu de caràcter inclusiu, i fomenta les oportunitats d'aprenentatge de l'alumnat amb mobilitat reduïda.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Prácticas de fisioterapia para fomentar la participación del alumnado con discapacidad en la escuela ordinaria
  • Autora: Joana Marina Llabrés Mateu
  • Programa de doctorat: Educació Inclusiva
  • Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació
  • Director: Joan Jordi Muntaner Guasp 

Data de l'esdeveniment: 11/12/2017

Data de publicació: 11/12/2017