Escoltar

Exposició: «No hi ha colors en el món»

La mostra d'obres de Robert Pepperell convida a descobrir la realitat científica dels objectes que veiem

Fins al 26 de desembre de 2018 es pot visitar a CaixaFòrum Palma l'exposició No hi ha colors en el món, de Robert Pepperell. En la mostra s'exposen 48 pintures d’objectes acolorits que no existeixen. Els colors ressonants que veiem no són a la pintura. I si veus edificis, o animals o juguetes, aleshores és que al·lucines, perquè cap dels objectes no hi és.

En el marc de l'exposició, els assistents podran participar en una activitat experimental que té com a objectiu la recollida d'informació sobre la percepció de les obres artístiques i que duu a terme el grup de recerca en Evolució i Cognició Humana (EVOCOG) de la Universitat de les Illes Balears en el marc d'un projecte de recerca finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat. L'objectiu d'aquest projecte és fer un experiment per comprovar si els humans tenim preferència per les línies corbes, i les possibles implicacions d’aquesta preferència.

Hi pot participar qualsevol persona, independentment de l'edat, que estigui disposada a observar les 48 obres d'art de Robert Pepperell, professor de la Cardiff School of Art and Design. L'entrada a l'exposició és gratuïta.

Presentació

La ciència ens diu que al món no hi ha colors. Els colors que veiem en els objectes realment sorgeixen de diferents tipus d’energia vibratòria o longituds d’ona de radiació electromagnètica. Els colors són generats pel cervell, entre les neurones i els polsos electroquímics del cap. Però quan miram dins el cervell, amb escàners o sensors, tampoc no hi trobam colors. On són els colors?

Això mateix és cert per a les formes. Al nivell més fonamental, tots els objectes estan fets de diminuts camps d’energia vibratòria, la majoria de la qual és espai buit. Els objectes que veiem, ens diuen els científics, es creen per l’activitat del sistema visual al cervell mentre interpretam el món. Però quan miram dins el cervell no trobam cap objecte entre les neurones i les substàncies químiques. On són els objectes?

Sembla que no hi ha colors ni objectes al món, ni dins el cervell.

Robert Pepperell 

Data de publicació: 19/11/2018