Escoltar

Experts de la UIB participen en l'elaboració de l'«Atlas Nacional de España»

Dos professors del Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears han participat en l’elaboració de l’Atlas Nacional de España - España en mapas. Una síntesis geogràfica, editat per l’Institut Geogràfic Nacional, RED ANEXXI.

L’obra és un compendi de la geografia i la història d'Espanya a través de mapes, gràfics, taules, textos i imatges interrelacionats, que té l'objectiu de transmetre la informació fonamental sobre el medi natural i humà del país. A les més de 600 pàgines, s'hi han inclòs al voltant de 1.200 continguts gràfics, dels quals més de 800 són mapes. L’atles serveix com a eina de consulta, ja que afegeix un valor essencial per al gestor públic i proporciona el coneixement dels diferents aspectes que caracteritzen el territori en les activitats empresarials. Al seu torn, constitueix un punt de referència educatiu per a la població en general.

L’atles s’estructura en vint-i-quatre grups temàtics, tres dels quals els han coordinats professors del Departament de Geografia de la UIB. El doctor Jesús M. González Pérez és el coordinador científic del capítol 8, «Assentaments humans», i la doctora Joana Maria Seguí Pons, del 17, «Transports» i del 18, «Comunicacions». També hi han col·laborat els doctors Rosa Martínez (EPD) i Onofre Rullan.

Els autors han lliurat al Rector de la UIB, Llorenç Huguet, un exemplar de l’edició en paper de l’atles i un altre l’han donat al Servei de Biblioteca, perquè estigui a disposició de la comunitat universitària.

Es poden distingir cinc etapes en l'evolució del projecte de l’Atlas Nacional: una primera, amb l'elaboració de la Reseña Geográfica y Estadística de España (1880-1914); una segona, amb la publicació de l'Atlas Geográfico Estadístico (1930); una tercera, amb l'Atlas Nacional de España (1965); una quarta, amb l'Atlas Nacional de España, començat el 1986 i acabat l'any 2009, i una última etapa, en la qual ens trobam actualment, el denominat l'Atlas Nacional de España del siglo XXI.

La participació del professorat de la UIB s’ha canalitzat a través de la RED ANEXXI, una xarxa d’organitzacions científiques i acadèmiques creada per a la direcció i col·laboració científica de l’Atlas i que reuneix poc més de 150 investigadors. En formen part també la Biblioteca Nacional d'Espanya, l'Institut d'Economia, Geografia i Demografia del Centre de Ciències Humanes i Socials del CSIC, la Reial Acadèmia d’Història i 34 universitats, una de les quals és la Universitat de les Illes Balears.

Consultes: <http://www.ign.es/web/ign/portal/publicaciones-boletines-y-libros-digitales#DA-Espana-en-mapas>.

Descàrregues: <http://www.ign.es/web/ign/portal/espana-en-mapas>.

Les dades poden ser carregades a: <http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=RTANE#selectedSerie>.

La informació es pot cercar a: <http://www.ign.es/ane/bane/>. 

Data de publicació: 28/02/2019