Escoltar

És possible conjugar el desenvolupament turístic i la protecció ambiental?

La tesi doctoral d’Helena Sampaio proposa una aproximació interdisciplinària per millorar la gestió de les àrees de protecció ambiental a l’Estat de Ceará, al Brasil 

La tesi doctoral d’Helena Stela Sampaio, defensada a la Universitat de les Illes Balears, analitza la sostenibilitat del model de protecció ambiental implantat a la costa oest de Ceará, un Estat del Brasil situat a la regió nord-est del país. La tesi l’ha dirigida la doctora Joana Maria Petrus, del Departament de Ciències de la Terra.           

En la recerca, la investigadora s’ha servit de la geoecologia del paisatge com una aproximació interdisciplinària que intenta superar les limitacions derivades de la fragmentació i excessiva especialització del coneixement en l’anàlisi de la interacció entre l’activitat humana i l’entorn natural. Així, la recerca parteix de conceptes de disciplines com la Geografia i el Dret, entre d’altres, per determinar si les àrees de protecció ambiental implantades a Ceará han exercit com a condicionants ambientals de les activitats productives, especialment del desenvolupament turístic, en aquesta zona.

Fruit de la recerca, Helena Sampaio conclou que les àrees de protecció ambiental estudiades no compleixen la missió de protegir el patrimoni natural i cultural, atès que la seva gestió es fa de manera fragmentada i guiada per alguns criteris d’interès divergent a la preservació ambiental. A més, no existeix una delimitació real dels sistemes naturals protegits, ja que les àrees protegides per la legislació estatal no responen a conjunts integrats des del punt de vista ambiental o cultural, sinó que es limiten a protegir només fragments dels ecosistemes de la zona estudiada.

Atesa aquesta situació, la investigadora proposa un model alternatiu que parteix de la necessitat de reformular el model de gestió de les àrees de protecció ambiental, per tal de fer efectiva la protecció del conjunt dels ecosistemes litoral i fluvial-marí a la costa oest de Ceará 

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Sostenibilidad del modelo de la protección ambiental de la Costa Oeste de Ceará: síntesis de la implantación de las Áreas de Protección Ambiental (APA)
  • Autor: Helena Stela Sampaio
  • Programa de doctorat: Societat, Territori i Medi Ambient
  • Departament: Ciències de la Terra
  • Director: Joana Maria Petrus Bey 

Data de publicació: 16/05/2014