Escoltar

És efectiu prescriure exercici físic a través de WhatsApp?

La tesi doctoral d’Adrià Muntaner Mas investiga l’efectivitat d’un programa de millora de la força muscular i la capacitat aeròbica per a persones més grans de 55 anys a través d’aquesta aplicació de missatgeria mòbil 

L’envelliment actiu i saludable s’ha convertit en una de les principals prioritats de l’agenda dels organismes de salut pública. L’activitat física fa un paper crucial en la millora de la salut. En la darrera dècada, les capacitats tècniques de la telefonia mòbil han evolucionat enormement i mostren que aquesta és apta per prescriure exercici físic, circumstància que dóna lloc a l’aparició d’un nou concepte: la salut mòbil (mHealth), que l’Organització Mundial de la Salut defineix com la pràctica mèdica i de salut pública que es basa en l’ús dels dispositius mòbils, dels dispositius de monitorització, dels assistents digitals personals (PDA) i d’altres dispositius sense fils. L’escassa evidència científica en aquest sentit mostra la necessitat de confirmar aquest potencial a través d’assaigs controlats ben dissenyats.

L’objectiu de la tesi doctoral d’Adrià Muntaner Mas, defensada a la Universitat de les Illes Balears, va ser estudiar si la prescripció d’exercici físic a través de la telefonia mòbil –concretament, a través de l’aplicació de missatgeria WhatsApp–, és viable i efectiva per produir canvis substancialment positius en la condició física, en els factors de risc de les malalties cardiovasculars i en els nivells d’adipositat en persones més grans de 55 anys. En la recerca es varen mesurar els principals components de la condició física, els factors de risc de malaltia cardiovascular i els nivells d’adipositat. La tesi la varen dirigir els doctors Pere Palou i Josep Vidal, del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques.  

La intervenció d’exercici físic va ser dissenyada pel Grup d’Investigació en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (GICAFE) i va consistir en un programa de la millora de la força muscular i de la capacitat aeròbica. El programa d’exercici físic es va enviar a través de vídeos en els quals un membre del grup de recerca exemplificava els exercicis. Els vídeos s’adjuntaven setmanalment a través de l’aplicació mòbil WhatsApp durant la durada de la intervenció.

A partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts, l’investigador conclou que el programa d’exercici físic dirigit sobre la condició física i els factors de risc de malaltia cardiovascular va tenir un impacte més positiu sobre la salut que el mateix programa prescrit a través de WhatsApp en persones més grans de 55 anys. Per això, l’investigador assenyala que la prescripció d’exercici físic a través de les aplicacions mòbils podria ser efectiva com a part d’una intervenció multicomponent, però, interpretant de manera cautelosa els resultats assolits en aquesta tesi doctoral, apunta que l’ús d’aquesta aplicació no seria efectiu si la prescripció es fa només de forma aïllada.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: La prescripción de ejercicio físico a través de las aplicaciones móviles y su impacto sobre la salud en personas de edad avanzada.
  • Autor: Adrià Muntaner Mas
  • Programa de doctorat: Educació: Primera Infància, Menors i Família
  • Departaments: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació / Pedagogia i Didàctiques Específiques
  • Directors: Pere Palou Sampol i Josep Vidal Conti 

Data de publicació: 07/04/2016