Escoltar

Enquesta sobre l'impacte de les mesures de distanciament social adoptades en l'epidèmia de la COVID-19 a Espanya

L'IFISC (CSIC-UIB) participa en un projecte del CSIC per analitzar l'efecte de les mesures de confinament sobre la mobilitat i el comportament social

Els pròxims mesos, s’adoptaran mesures per al desconfinament gradual de la població, amb la qual cosa la mobilitat en el territori tornarà de manera progressiva i, per tant, augmentaran els contactes entre persones. Per comprendre millor com evolucionarà la dinàmica de propagació de la malaltia COVID-19 els pròxims mesos, és necessari fer un estudi sistemàtic de la mobilitat i la seva relació amb aspectes sociodemogràfics, així com fer el seguiment d'altres microcanvis que s'aniran produint en el nostre comportament social.

L’IFISC (CSIC-UIB) participa en el projecte Distància-COVID del CSIC. Aquesta iniciativa forma part d'un esforç multidisciplinari que utilitza la computació i les tècniques de ciència de dades per analitzar l'efecte que tenen les mesures de confinament adoptades, sobre la mobilitat i el comportament social, per aturar la propagació de la malaltia i poder orientar altres mesures envers un desconfinament controlat i de risc mínim.

Amb aquests objectius, el projecte llança una enquesta sobre mobilitat i contactes socials, amb la qual els investigadors pretenen comprendre més bé l'impacte del distanciament social en el nostre comportament diari. Aquesta informació, totalment anònima, permetrà tenir una base estadística per generar una sèrie d'escenaris i ajudar a la presa de decisions sobre possibles mesures d'actuació. L'enquesta es realitza en el marc d'una metodologia ja utilitzada anteriorment en estudis epidemiològics i de manera coordinada amb altres països d'Europa.

L'enquesta, la difusió de la qual és crucial per poder obtenir resultats en l'estudi, està disponible a través de la web del projecte: https://distancia-covid.csic.es/.

Font: IFISC (CSIC-UIB)

Data de publicació: 21/05/2020