Escoltar

Els riscs psicosocials dels professionals d'emergències

La tesi doctoral de María Dolores Pujadas proposa un programa de selecció, avaluació, formació i intervenció del personal dels serveis d'emergències per prevenir i detectar possibles desajustaments emocionals, depressió, estrès i estrès posttraumàtic

Els professionals i voluntaris implicats en la resolució de conflictes o situacions d'emergència per a la població en general es veuen afectats pels diversos riscs derivats del context global, com ara els conflictes armats i terrorisme, els desastres naturals, la pressió i inestabilitat laboral i les exigències de les tasques que duen a terme. Davant aquesta situació, hi ha un renovat i creixent interès de la comunitat científica i de les institucions per desenvolupar mètodes més eficaços per a la resolució dels trastorns conductuals lligats a l'ansietat, l'estrès, la depressió i l'estrès posttraumàtic en els professionals d'emergències.

En aquest àmbit, la tesi doctoral de María Dolores Pujadas Sánchez, defensada a la Universitat de les Illes Balears, tracta d'identificar el perfil de l'intervinent en emergències atenent els aspectes motivacionals, les conductes de risc psicosocial i les diferents respostes o estratègies d’afrontament en funció de les variables sociodemogràfiques, sexe, edat, nivell d'estudis aconseguits, branca professional i antiguitat en la institució.

Finalment, les respostes autoinformades dels participants han permès a la investigadora validar un instrument àgil i eficaç que permet identificar quins són les estratègies d’afrontament més adequades en els processos de selecció, avaluació, formació i intervenció del professional d'emergències. La tesi ha estat dirigida pel doctor Francisco Javier Pérez Pareja, del Departament de Psicologia de la UIB.

Fruit de la seva recerca, María Dolores Pujadas planteja una sèrie de propostes de cara al futur de la intervenció en emergències. En aquest sentit, es destaca la importància d'implementar programes de formació que incloguin de forma integral la prevenció laboral des de la perspectiva psicosocial. Aquests programes de formació haurien de preveure l'entrenament en el maneig de les emocions, amb la finalitat de facilitar respostes que ajudin al benestar psicològic i promoure la salut física i mental dels intervinents. Amb això es podrien detectar i reduir desajustaments personals o emocionals i alhora millorar les condicions del treball i la tasca en l’organització, en els termes més coneguts en l'actualitat com a «empleats saludables» i «organitzacions intel·ligents».

Al mateix temps, la recerca reivindica la importància d'integrar la figura del professional de la Psicologia especialitzat en emergències tant en la gestió i intervenció en el desenvolupament de l'operativa d'emergències com en els programes de selecció, prevenció, formació, avaluació i intervenció del personal d'emergències, a més de la formació que hagués de rebre la població en general.

L'estudi, que aporta una visió pràctica de la intervenció en emergències, s'ha dut a terme amb la col·laboració de diferents institucions públiques i privades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la participació de professionals i voluntaris d'atenció en emergències, entre els quals s'integren els professionals d'atenció psicològica en emergències.

Fitxa de la tesis doctoral

  • Títol: Diseño de un programa de evaluación e intervención de variables emocionales, conductuales y personales para personal de emergencias
  • Autora: María Dolores Pujadas Sánchez
  • Programa de doctorat: Psicologia
  • Departament: Psicologia
  • Director: Francisco Javier Pérez Pareja 

Data de publicació: 11/04/2016