Escoltar

Els gerents del G9 analitzen a Santander aspectes innovadors en la gestió universitària

El Paranimf de la Universitat de Cantàbria ha acollit la reunió de la Comissió Sectorial de Gerents del Grup 9 d'Universitats (G9), presidida pel rector de la Universitat de La Rioja, José María Martínez de Pisón, en la qual s'han analitzat diversos aspectes innovadors que duen a terme les universitats en l'àmbit de la gestió. Entre els quals, el pla d'implantació de l'Administració electrònica, en compliment de la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i l'enfocament de la carrera professional per al personal d'administració i serveis (PAS).

En el transcurs de la reunió s'ha abordat l'estructura actual del personal de les universitats, a fi de contrastar i comparar bones pràctiques. L'anàlisi de futurs models de prejubilacions en les universitats i com pot incidir en el G9 l'Estratègia Universitat 2015, que pretén situar les millors universitats espanyoles entre les cent primeres d'Europa, han estat altres assumptes rellevants que s'han tractat.

El rector de la Universitat de Cantàbria, Federico Gutiérrez-Solana, ha donat la benvinguda als assistents: els gerents de les universitats de Cantàbria, les Illes Balears, La Rioja , Oviedo, el País Basc i Pública de Navarra; el vicegerent de Castella-la Manxa i, per la Universitat del País Basc, el vicegerent de Personal i el vicegerent de les Tic.

El Grup 9 d'Universitats és una associació sense ànim de lucre formada per les universitats públiques que són úniques en les seves respectives Comunitats Autònomes: Illes Balears, Saragossa, La Rioja , Pública de Navarra, País Basc, Cantàbria, Oviedo, Extremadura i Castella-la Manxa.

Constituït el maig de 1997, el G9 té per objectiu, entre d'altres, promoure la col·laboració entre les institucions universitàries pertanyents al Grup, tant pel que fa a les activitats docents i investigadores com a les de gestió i serveis.

Data de publicació: 12/03/2009