Escoltar

Els beneficis del mindfulness per als pacients amb trastorn mental greu

Un estudi amb participació de la UIB, el Servei de Salut de les Illes Balears i el King’s College de Londres assenyala que aquest tipus d’intervenció psicològica millora la qualitat de vida dels pacients

Un equip d’investigadors del grup de recerca en Trastorns Mentals d’Alta Prevalença en Atenció Primària i del grup de recerca en Evolució i Cognició Humana de la Universitat de les Illes Balears, en col·laboració amb la Unitat Comunitària de Rehabilitació Serralta del Servei de Salut de les Illes Balears i l’Institut de Psiquiatria, Psicologia i Neurociències del King’s College de Londres, ha publicat un estudi a la revista Schizophrenia Research en el qual s’evidencia que la pràctica del mindfulness comporta una millora de la qualitat de vida d’aquests pacients.

Trastorn mental greu i mindfulness

El trastorn mental greu es caracteritza per la presència de símptomes psicòtics persistents, malgrat la medicació, i per una baixa qualitat de vida de la persona afectada, atès que causa greus dificultats en el seu funcionament social. Per fer-hi front, els darrers anys ha pres força la idea que, a més del tractament farmacològic, és necessari comptar amb un enfocament més ampli que també inclogui la consciència de la pròpia malaltia.

En aquesta línia, el mindfulness és un tipus d’intervenció psicològica de tercera generació que consisteix a observar allò que està fent la pròpia ment en cada moment sense jutjar-ne el contingut. Concretament, s’entrena els pacients en l’observació del propi contingut mental, que poden ser emocions, sentiments i pensaments, perquè acceptin que estan succeint, sense jutjar per què són allà. En el cas concret dels símptomes psicòtics, el malestar no és degut tant als símptomes (com ara sentir una veu que t’insulta) sinó a la reacció que es té davant aquests símptomes (l’afectat pensa que si la veu diu que és un inútil, vol dir que realment és un inútil) i les conseqüències que se’n deriven.

Més qualitat de vida

L’estudi compara els resultats del tractament habitual que es dóna als pacients amb els obtinguts amb una versió idèntica que inclou l’entrenament en mindfulness. Els resultats assolits han posat en evidència que la qualitat de vida de les persones que varen aprendre mindfulness es va incrementar en comparació amb aquelles que no es varen entrenar en aquesta tècnica. A més, l’estudi apunta que hi va haver una lleugera reducció en un tipus de símptomes psicòtics que cap altre tipus d’intervenció havia aconseguit minvar fins ara.

Aquest estudi forma part de la tesi doctoral d’Emilio López Navarro, que ha obtingut una de les beques predoctorals de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme en el marc de la convocatòria d’ajuts a la formació de personal investigador, i que compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

 

Referència bibliogràfica

Emilio López-Navarro, Cristina del Canto, Miriam Belber, Antoni Mayol, Ovidio Fernández-Alonso, Josep Lluís, Enric Munar i Paul Chadwick. «Mindfulness improves psychological quality of life in community-based patients with severe mental health problems: A pilot randomized clinical trial». Schizophrenia Research. 2015 Oct;168(1-2):530-6. doi: 10.1016/j.schres.2015.08.016.

Data de publicació: 16/12/2015