Escoltar

El projecte iberoamericà d'actituds relacionades amb la ciència, en el qual participen investigadors de la UIB, diu que som analfabets en la comprensió de ciència i tecnologia

Un estudi liderat per investigadors del grup Ciència-Tecnologia-Societat i Didàctica de la Ciència de la UIB mostra que els estudiants i professors de set països iberoamericans, inclosa Espanya, són majoritàriament analfabets en ciència i tecnologia. Es tracta del Projecte Iberoamericà d'Avaluació d'Actituds Relacionades amb la Ciència, la Tecnologia i la Societat (PIEARCTS). Les seves conclusions, un repte per a l'alfabetització en ciència i tecnologia, poden ser útils per millorar el que aprenen els estudiants i el que ensenyen els professors a l'aula, i al mateix temps aconseguir l'objectiu de millorar l'alfabetització en ciència i tecnologia per a tothom.

Documents relacionats

Data de publicació: 09/03/2012