Escoltar

El projecte Campus Saludable de la UIB, rep el premi NAOS en els XII Premis Estratègia NAOS

La iniciativa de la UIB, que ha guanyat el premi Estratègia NAOS a la promoció d'una alimentació saludable en l'àmbit familiar i comunitari, rep el guardó de la mà de la Ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Sra. María Luisa Carcedo Roces 

El projecte de la Universitat de les Illes Balears «Alimentant la teva salut de manera sostenible. Promoció de l'alimentació saludable i sostenible en la comunitat universitària» ha estat el guanyador del premi Estratègia NAOS a la promoció d'una alimentació saludable en l'àmbit familiar i comunitari. El vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable i promotor del projecte guardonat, Dr. Antoni Aguiló Pons, recull (ha recollit ) el premi de la mà de la Ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, Sra. María Luisa Carcedo Roces.

La UIB va posar en marxa fa sis anys el Campus Saludable com una de les seves línies estratègiques. En el marc d'aquest projecte, s'han abordar diferents àmbits relacionats amb la salut, entre els quals la promoció d'una alimentació saludable i sostenible. L'objectiu de Campus Saludable és fomentar estils de vida saludables i sostenibles i oferir a la comunitat universitària la possibilitat de triar l'opció més beneficiosa per a la salut.

L'any 2016, la UIB ja va obtenir el segon premi en la convocatòria dels premis de l'Estratègia NAOS. I, a l'edició de 2018, hi ha presentat un projecte renovat, amb moltes més activitats i enfocat envers els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El resultat ha estat un treball en equip, multidisciplinari i multinivell, que inclou horts comunitaris, mercat ecològic de quilòmetre zero, actualització dels plecs de condicions dels contractes segons paràmetres saludables i sostenibles, cicle de documentals relacionats amb l'alimentació i la sostenibilitat, infografies sobre actuacions saludables i sostenibles, la participació en el programa SeràsUIB, la promoció del consum de fruita, els dilluns sense carn, tallers de cuina, concursos, receptes de temporada, anàlisi qualitativa dels menús que s'ofereixen al campus, l'assessorament nutricional individual o per a esdeveniments, l'assessorament en la prescripció d'exercici físic, la promoció de la bona gestió de residus amb una atenció especial als envasos de plàstic, entre d’altres.

NAOS

L'Estratègia NAOS és una estratègia de salut del Ministeri de Sanitat i Consum, que, seguint la línia establerta per organismes sanitaris internacionals (Organització Mundial de la Salut, Unió Europea...), té com a meta invertir la tendència d'una prevalença de l'obesitat mitjançant el foment d'una alimentació saludable i de la pràctica d'activitat física, i, d’aquesta manera, reduir substancialment les taxes elevades de morbilitat i mortalitat atribuïbles a les malalties no transmissibles. 

Data de l'esdeveniment: 19/11/2019

Data de publicació: 19/11/2019