Escoltar

El professor Paco Garcia Palmer, catedràtic de la UIB, ha estat nomenat president de la Conferència de Coordinadors de Bioquímica i Biotecnologia de les Universitats Espanyoles

El catedràtic de la UIB Paco Garcia Palmer, professor, vicedegà i cap d’estudis de Bioquímica, ha estat nomenat recentment president de la Conferència de Coordinadors de Bioquímica i Biotecnologia de les Universitats Espanyoles.

La Conferència de Coordinadors de les Llicenciatures i els Graus en Bioquímica i  Biotecnologia de les Universitats Espanyoles es va crear fa 13 anys perquè els estudis de Bioquímica, en aquell moment de segon cicle, tinguessin un fòrum per a la discussió de problemes comuns.

Des del principi va ser una eina útil i la seva importància va créixer quan es va plantejar el canvi del sistema universitari al nou espai europeu d’educació superior.

En aquells moments, la Conferència va elaborar el Llibre blanc de Bioquímica i Biotecnologia, el qual s’ha convertit en el referent per a l’elaboració dels plans d’estudis de Bioquímica i Biotecnologia a tot Espanya.

Actualment, la Conferència té representants de 29 universitats, totes les que imparteixen els estudis de Bioquímica (15) i de Biotecnologia (20) a Espanya, tant universitats públiques com privades. 

Documents relacionats

Data de publicació: 12/12/2012