Escoltar

El potencial de l'ús d'aliatges amb memòria de forma en les estructures d'obres civils i edificació

Una recerca del grup d’Enginyeria de l’Edificació i la Gestió Energètica de la UIB es troba entre els deu articles més consultats de la prestigiosa revista Construction and Building Materials 

Un article liderat per l’investigador Antoni Cladera, del grup de recerca d’Enginyeria de l’Edificació i la Gestió Energètica de la Universitat de les Illes Balears, és el vuitè més descarregat de la revista científica internacional Construction and Building Materials durant els darrers tres mesos. L’article es va publicar el mes de juliol de 2014 a la revista indexada amb més impacte en l’àmbit genèric dels materials de construcció.

El treball, escrit conjuntament amb altres cinc investigadors dels Laboratoris Federals Suïssos de Ciència i Tecnologia de Materials (EMPA), se centra en el potencial de l’ús d’aliatges amb memòria de forma en la construcció. Els aliatges amb memòria de forma tenen la particularitat de ser capaços de recordar una forma predeterminada i tornar-hi una vegada deformats davant un estímul extern, com ara l’augment de temperatura. Els aliatges amb memòria de forma amb base ferro, especialment els aliatges tipus Fe-Mn-Si, són materials que tenen un gran potencial en les estructures d'enginyeria civil, ja que el seu cost podria ser raonable per ser utilitzats a gran escala, però la seva aplicació es troba encara en una etapa pionera.

Els recents desenvolupaments en la composició dels aliatges i de fabricació preveuen noves perspectives, especialment en el camp de la reparació i rehabilitació d'estructures, tant d’obra civil com d’edificació. L’article de l’investigador de la UIB presenta els fonaments físics dels processos que tenen lloc al material per permetre la recuperació de la seva forma original des de la perspectiva de l’enginyeria, així com algunes propietats clau, com les tensions de recuperació, la resistència a la corrosió, la soldabilitat i la treballabilitat. A més, l’article recull alguns aspectes no resolts, i es presenten noves perspectives per a l'ús d'aquests nous materials.

La gran novetat de l’article és que tracta una temàtica, com són els aliatges amb memòria de forma amb base ferro, que es troba al nivell de la frontera del coneixement en l’àmbit de la ciència dels materials, des d’una perspectiva del sector de l’enginyeria civil. L’article és el resultat d’una estada de recerca de tres mesos de durada del doctor Antoni Cladera als Laboratoris Federals Suïssos de Ciència i Tecnologia de Materials, finançada pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports. La recerca s’emmarca, també, en les activitats desenvolupades al projecte “Materials intel·ligents en formigó estructural. Aplicació d'aliatges amb memòria de forma com a reforç a tallant d'elements lineals”, cofinançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat i els fons FEDER.

Referencia bibliogràfica:

Cladera, A., Weber, B., Leinenbach, C., Czaderski, C., Shahverdi, M., & Motavalli, M. (2014). «Iron-based shape memory alloys for civil engineering structures: An overview». Construction and Building Materials63, 281-293. 

Data de publicació: 29/09/2014