Escoltar

El doctor Joan Veny i el doctor Josep Lluís Sureda, nomenats doctors honoris causa per la UIB

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat el nomenament del doctor Joan Veny Clar, a proposta del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, i del doctor Josep Lluís Sureda Carrión, a proposta de la Facultat d’Economia i Empresa, com a nous doctors honoris causa per la UIB.

Joan Veny Clar

El doctor Joan Veny Clar (Campos, 1932) és doctor en Filosofia i Lletres i catedràtic emèrit de Dialectologia Catalana de la Universitat de Barcelona. És membre numerari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, membre de l’Académie des Langues Dialectales, membre de l’Estudi General Lul·lià de Palma i membre d’honor de la Societé de Linguistique Romane. Ha estat director de la Secció de Llengua del Centre de Barcelona de l’Institut d’Estudis Andorrans; president del Consell Superior del TERMCAT; vocal, vicepresident i president de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes; i director, amb Antoni M. Badia Margarit, de la revista Estudis Romànics.

Ha dedicat la seva tasca investigadora especialment a l’estudi i la recerca en variació lingüística. També és molt important la seva contribució a l’etimologia del lèxic català, i és reconegut com una personalitat de prestigi dins la Filologia Romànica.

Les seves contribucions més importants pertanyen majoritàriament a la Geolingüística. Col·laborador des de 1954 de l’Atles lingüístic del domini català, en va ser responsable des de 1964, i és actualment codirector de la publicació, amb Lídia Pons (set volums des de 2001, encara en curs); és també l’autor del Petit atles lingüístic del domini català (quatre volums apareguts). Va coordinar, a més a més, l’equip encarregat de les enquestes catalanes per al Léxico de los Marineros Peninsulares (dirigit per Manuel Alvar), ha participat en l’Atlas linguistique des Côtes de l’Arc Nord-occidental de la Méditerranée (coordinat pel doctor Jean-Philippe Dalbera) i és el director de l’Atlas Linguistique Roman. També ha fet importants contribucions en l’àmbit de l’onomàstica, i va ser el promotor i primer director del projecte Scripta, recopilació de textos catalans de totes les èpoques històriques i de totes les àrees dialectals.

És autor, entre altres, dels llibres Els parlars catalans, Estudis de geolingüística catalana, Introducció a la dialectologia catalana, Mots d’ahir i mots d’avui, Aproximació al dialecte eivissenc, Escriptura i oralitat a Mallorca, Escrits lingüístics mallorquins, Per una història diatòpica de la llengua catalana, Perfils lingüístics balears, i de quatre centenars d’articles.

Per tots els seus mèrits ha rebut nombrosos reconeixements, entre els quals el premi Sanchis Guarner a la unitat de la llengua (1986), el premi Josep Massot i Palmés (1988), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1997), el premi Josep Maria Llompart de l’Obra Cultural Balear (1997), la Medalla d’Honor i Gratitud del Consell de Mallorca (2001), el Premi Nacional de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya (2002), el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca (2004), la distinció l’Espigolera de l’Ajuntament de Llucmajor (2005), el nomenament com a fill il·lustre de Campos (2006), el nomenament com a doctor honoris causa per la Universitat de València (2008), el premi Diario de Mallorca (2008), el premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears (2009), el premi Jaume d’Urgell (2012), la Medalla d’Honor de la Xarxa Vives d’Universitats (2013), el nomenament com a soci d’honor de la Societat d’Onomàstica (2014) i el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2015).

S’han adherit al nomenament de Joan Veny com a doctor honoris causa per la UIB la doctora Pilar García Mouton, professora d’investigació del CSIC a l’Instituto de Lengua, Literatura y Antropología; el doctor Brauli Montoya Abat, catedràtic de Sociolingüística de la Universitat d’Alacant; el doctor Paul Videsott, professor de la Universitat Lliure de Bolzano; i el doctor Hans Goebl, catedràtic emèrit de Lingüística Romànica de la Universitat de Salzburg.

Josep Lluís Sureda Carrión

El doctor Josep Lluís Sureda Carrión (Palma, 1923) és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, doctor per la Universitat Complutense de Madrid. Ha estat catedràtic d’Economia Política, Hisenda Pública i Dret Fiscal de la Universitat de Barcelona. Va ser el responsable de l’organització i la posada en marxa de la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona (1954-56), i en va ser vicerector. També va ser membre del Consell per a l’organització i la posada en funcionament de la Universitat de les Illes Balears i membre del Consell d’Universitats.

El seu mestratge acadèmic s’ha centrat en cinc àmbits d’especial interès per al desenvolupament de l’anàlisi econòmica de la segona meitat del segle XX, com són la història econòmica, el sistema fiscal, l’economia pública, l’economia política i l’anàlisi dels límits de la modelització matemàtica per part de l’economia neoclàssica.

Ha estat president de la Revista Española de Derecho Financiero y de Hacienda Pública, vocal i secretari de la comissió de beques per estudis d’Economia a l’estranger de la Fundación Juan March, i membre del Comitè Científic del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de l’Instituto Juan March.

Va ser vicepresident de la Comissió de Traspassos Estat-Generalitat de Catalunya durant el Govern del president Tarradellas, president de Caixa Catalunya i  conseller del Banc d’Espanya. Va formar part de l’equip d’advocats i consellers per part de l’Estat espanyol davant el Tribunal Internacional de Justícia en el procediment oral per l’afer Barcelona Traction.

Ha rebut la Medalla d’Or al mèrit científic de l’Ajuntament de Barcelona (1997), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2004) i el premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears (2011).

S’han adherit al nomenament del doctor Josep Lluís Sureda com a doctor honoris causa per la UIB, la Facultat de Dret de la UIB, el doctor Josep M. Bricall, catedràtic d’Economia, exrector de la Universitat de Barcelona i expresident de la Conferència de Rectors d’Europa; la Fundación Juan March; el senyor Luis María Linde, governador del Banc d’Espanya; el doctor Josep Lluís Bonet, professor retirat d’Economia i Hisenda Pública de la Universitat de Barcelona, president de la Cambra de Comerç d’Espanya i president del Grup Freixenet; el doctor Martí Parellada, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de Barcelona i director de l’Institut d’Economia de Barcelona; el doctor Amadeu Petitbò, catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid, director de la Fundación Rafael del Pino i expresident del Tribunal de Defensa de la Competència; i el senyor Miquel Alenyà, exsubdirector general de la Caixa de Balears, “Sa Nostra”, i exdirector gerent de la Fundació Sa Nostra. 

Data de publicació: 17/02/2016