Escoltar

El doctor Joan Oliver Araujo, catedràtic de Dret Constitucional de la UIB, guardonat amb el premi internacional Josep Maria Vilaseca i Marcet pel treball "Los sistemas electorales autonómicos"

El doctor Joan Oliver Araujo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de les Illes Balears, ha estat guardonat ex aequo amb el premi internacional Josep Maria Vilaseca i Marcet de l'Institut d'Estudis Autonòmics (IEA) de la Generalitat de Catalunya pel treball Los sistemas electorales autonómicos. L'estudi serà publicat per l'Institut d'Estudis Autonòmics.

El premi Josep Maria Vilaseca i Marcet l'atorga amb caràcter biennal l'Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya a la millor obra científica, original i inèdita sobre l'autonomia política i el federalisme. Per imperatiu de les bases reguladores del premi, han de formar part del jurat professors de diverses universitats estrangeres.

Joan Oliver Araujo és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de les Illes Balears. Ha estat Secretari General de la UIB i president i conseller del Consell Consultiu de les Illes Balears. Va ser el número u de la seva promoció, i ha obtingut diversos guardons com ara el premi extraordinari de llicenciatura, el Premio La Ley 1981, el premi extraordinari de doctorat i el premi Nicolás Pérez Serrano 1985. És professor distingit de la Universitat Nacional Major de San Marcos (Perú), professor visitant de la Universitat Tecnològica del Perú i «hoste distingit» de l'Ajuntament de Xalapa (Mèxic). Ha escrit, sol o en col·laboració, una trentena de llibres. L'any 1983 fou becat per la Faculté Internationale de Droit Comparé d'Estrasburg i l'any 1988 amplià estudis a la Càtedra de Dret Constitucional de la Universitat de Siena. Periòdicament, imparteix cursos i seminaris en diverses universitats d'Europa i de l'Amèrica Llatina.

El treball guardonat, que es farà públic en breu, realitza una anàlisi comparada –dels disset sistemes electorals autonòmics entre si i amb el règim electoral general– de cada un dels elements (cos electoral, circumpscripció, fòrmula electoral, llistes electorals, barrera electoral i procediment electoral). Per dur-lo a terme, s’han utilitzat prop de 500 llibres i articles, un centenar de normes estatals i autonòmiques, més de setanta resolucions (sentències i interlocutòries) del Tribunal Constitucional i nombrosos acords i instruccions de la Junta Electoral Central. De tot això n’ha quedat constància al treball. D’aquesta manera, l’originalitat d’aquesta feina s’haurà de cercar, a més de les aportacions personals que s’hagin pogut realitzar, en l’extraordinària diversitat de fonts utilitzades.

Documents relacionats

Data de publicació: 16/12/2010