Escoltar

El cicle La nostra Ciència de cada Dia analitza L'Aigua Superficial des dels Quatre Punts Cardinals

Dia: els dimecres del 15 de febrer al 7 de març de 2012
Hora:
a les 19 hores
Lloc:
Sa Riera,
c/
de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma

El cicle d'activitats de divulgació científica La nostra Ciència de cada Dia arriba al segon bloc de conferències, L'Aigua Superficial des dels Quatre Punts Cardinals, que s'emmarca en la programació cultural anual de la Universitat de les Illes Balears. El cicle de conferències l'organitza el Servei d'Activitats Culturals de la UIB i té la finalitat d’acostar a la ciutadania diferents camps del coneixement i donar a conèixer de quina manera es pot investigar científicament el nostre entorn quotidià.

La presència de torrents a les Illes Balears n'ha modelat el paisatge i ha determinat la manera en què els habitants han aprofitat l’aigua dolça per perviure. Així mateix, la transformació cultural del territori ha fet que s’ignoràs el diàleg que necessàriament ha d’existir entre les forces transformadores dels episodis torrencials i el seu aprofitament, obviant el perill que els primers comporten per a la població quan no s’han sabut percebre el risc ni la dimensió real de la nostra vulnerabilitat.

 • 15 de febrer de 2012. Els recursos hídrics a les Balears. I: laigua disponible
  A càrrec de Cels García, professor del Departament de Ciències de la Terra de la UIB.
  Es descriuen les característiques generals de la circulació superficial d’aigua a les illes Balears. Torrents, barrancs, rieres i rambles com a elements que han modelat el paisatge i com a recurs hídric.
   
 • 22 de febrer de 2012. Els recursos hídrics a les Balears II: les aigües dominades
  A càrrec de Joan Estrany, professor del Departament de Ciències de la Terra de la UIB.
  S’analitzen els principals paisatges de l’aigua presents a les Illes Balears, parant especial esment en els sistemes de drenatge presents en nombroses àrees de cultiu, que sovint passen desapercebuts. S’expliquen els mètodes d’anàlisi d’aquests peculiars sistemes hidrològics.
   
 • 29 de febrer de 2012. Els recursos hídrics a les Balears III: les aigües desbocades
  A càrrec de Miquel Grimalt, professor del Departament de Ciències de la Terra de la UIB.
  Es caracteritzen les inundacions produïdes als principals cursos hídrics de les illes Balears. Es fa una breu anàlisi de les causes de la seva gènesi, es quantifiquen els cabals punta associats i es descriuen els casos més notoris, tant històrics com contemporanis.
   
 • 7 de març de 2012. Els recursos hídrics a les Balears IV: les aigües temudes
  A càrrec d'Álvaro Sanz, professor del Departament de Ciències de la Terra de la UIB.
  La percepció del territori marca les nostres vivències i condiciona i és condicionada per la relació que amb aquest mantenim. En la transformació cultural recent del territori de les illes Balears, la percepció dels riscs hidrològics ha variat a partir de les pèrdues que les torrentades i els esllavissaments han ocasionat sobre la població i les seves infraestructures, cosa que ha derivat en un augment de la por conjuntural i no tant en l’aplicació de mesures preventives sota un marc cultural de la seguretat.

Data de l'esdeveniment: 15/02/2012

Data de publicació: 14/02/2012