Escoltar

El Grup de Relativitat de la Universitat de les Illes Balears homenatja el catedràtic de Física Lluís Mas

El taller GRAVIMAS FEST està dedicat a la trajectòria i les aportacions del doctor Mas en el camp de la relativitat, amb motiu del seu 70è aniversari i jubilació

Dies: de l'11 al 13 de febrer de 2008
Lloc: sala d'actes de l'edifici cientificotècnic
campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma

El Grup de Relativitat i Gravitació del Departament de Física de la Universitat de les Illes Balears organitza el taller GraviMAS FEST com a homenatge i reconeixement a la trajectoria i a les aportacions del doctor Lluís Mas, catedràtic de Física de la UIB, en el camp de les teories relativistes de la gravitació, amb motiu del seu 70è aniversari i jubilació.

El taller servirà també per tractar diversos aspectes històrics i actuals sobre el desenvolupament de les teories relativistes de la gravitació, amb especial èmfasi en la situació actual de la investigació a Espanya i el paper que, com a investigador en actiu i com a director de grups i impulsor de línies d'investigació, ha tingut el doctor Lluís Mas.

Els participants posaran al dia els principals temes punters en matèria d'investigació sobre la teoria de la relativitat general (ones gravitatòries, relativitat numèrica, estrelles de neutrons, models cosmològics, etc.) i les modificacions d'aquesta teoria: teories relativistes de la gravitació que incorporen la relativitat general com a límit de baixes energies i tracten de vincular-la amb la Física d'altes energies.

Data de publicació: 11/02/2008