Escoltar

El Grup d'Investigació d'Història de la Salut del IUNICS (UIB-CAIB) ha organitzat una sèrie d'activitats amb motiu del 150è aniversari del naixement del metge eivissenc Enric Fajarnés i Tur (1858-1934)

El Grup d'Investigació d'Història de la Salut del IUNICS (UIB-CAIB) ha organitzat una sèrie d'activitats amb motiu del 150è aniversari del naixement del metge eivissenc Enric Fajarnés i Tur (1858–1934), prototipus d'higienista en el pensament medicosocial del tombant del segle XIX.

En l'organització de les activitats hi han participat la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, la Societat Arqueològica Lul·liana; i el Grup Filatèlic i del Col·leccionisme de Palma; i compten amb el patrocini de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca.

La figura del científic eivissenc Enric Fajarnés Tur (1858–1934) és prou desconeguda per la societat illenca. En la seva producció es localitzen els principals postulats de la medicina social, i en especial el que fa referència a la de quantificació dels fenòmens demogràfics i epidemiològics. També fou un gran difusor de la història de les Illes Balears, a més d'aportar un visió etnogràfica d'aquestes.

Programa d'activitats

Data de publicació: 12/12/2008