Escoltar

El Govern i la UIB signen un conveni de promoció de l'activitat esportiva

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports i la Universitat de les Illes Balears han signat un conveni instrumental regulador dels compromisos derivats de la concessió d'una subvenció directa del Govern de les Illes Balears a la Universitat de les Illes Balears per a dur a terme el “Projecte de promoció i desenvolupament de l'activitat física i l'esport a la comunitat universitària de la UIB per al 2018” per un import de 27.700 euros.

Aquest conveni es va començar a projectar el passat mes d’agost de 2017 quan el rector i vicerector de la UIB varen proposar a la consellera col·laborar en projectes de foment de l’activitat esportiva en l’àmbit universitari, en la mateixa reunió on es va tractar l’acord perquè l’edifici de Ca n’Oleo fos seu compartida entre ambdues institucions.

Fanny Tur, consellera de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears, i Llorenç Huguet, rector de la Universitat de les Illes Balears han subscrit aquest conveni.

El projecte té com a finalitat promocionar la pràctica regular d'activitat física-esportiva a la UIB amb la finalitat de contribuir a la formació integral de la comunitat universitària, així com potenciar la transmissió de valors educatius i la millora de la salut i el benestar.

Els seus objectius són els següents:

a. Elaborar plans d'acció per a l'increment del nivell d'activitat física de la comunitat universitària en els diferents grups poblacionals que la componen.

b. Donar suport a les iniciatives de la comunitat universitària destinades a promocionar la pràctica d'activitat física i esports.

c. Desenvolupar activitats físiques inclusives.

d. Promocionar el transport actiu al campus (bicicleta).

e. Incrementar les instal·lacions esportives d'ús lliure.

Per a dur a terme els anteriors objectius el projecte es divideix en els plans d'acció que tractaran les actuacions següents:

  • Pla d'acció 1. Reinstauració del Trofeu UIB
  • Pla d'acció 2. Participació de la UIB al CEDU (Campionat d'Espanya d'Esport Universitari) 2018
  • Pla d'acció 3. Equipatges esportius
  • Pla d'acció 4. Campanya amics de la bici
  • Pla d'acció 5. Programa Exercise is Medicine on Campus
  • Pla d'acció 6. Programa El repte de la condició física
  • Pla d'acció 7. Programa d'esport inclusiu
  • Pla d'acció 8. Programa de dona i esport
  • Pla d'acció 9. Creació del circuit permanent d'orientació
  • Pla d'acció 10. Continuació estudi “Posam valors a l'esport”

Aquest conveni té vigència fins el 31 de desembre de 2018.

 

 

 

 

Data de l'esdeveniment: 02/07/2018

Data de publicació: 02/07/2018