Escoltar

El Consell de Govern de la UIB nomena la doctora Nancy Bockstael doctora honoris causa per la Universitat de les Illes Balears

És la primera dona nomenada doctora honoris causa a la UIB

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat el nomenament de la doctora Nancy E. Bockstael, professora emèrita de la Universitat de Maryland, EUA, com a doctora honoris causa, a proposta del Departament d'Economia Aplicada de la UIB.

La professora Nancy E. Bockstael es va doctorar en Economia dels Recursos Naturals el 1976 a la Universitat de Rhode Island, EUA, on també va iniciar la seva tasca docent. Per la seva tesi, va rebre el Premi de l'American Agricultural Economics Association el 1997. A començament dels anys 80, i després de treballar uns anys en la gestió de pesqueres (fisheries economics), la doctora Bockstael es va convertir en un dels primers investigadors en el camp de la valoració econòmica dels recursos naturals. Durant la seva intensa carrera investigadora ha contribuït a desenvolupar els pilars teòrics i la metodologia empírica per mesurar tant els beneficis socials derivats de les millores ambientals com els costs socials derivats dels danys ambientals.

La seva recerca ha servit per informar no sols les decisions dels gestors polítics a l'hora de considerar l'aplicació de noves regulacions ambientals, sinó també les dels tribunals de justícia a l'hora d'imposar sancions als causants de determinats casos de contaminació. Més concretament, va assessorar al National Resource Damage Assessment Center, EUA, durant diversos anys i va treballar com a investigadora experta en casos de contaminació com ara el vessament de cru del petroler Exxon Valdez. El seu llibre, titulat Environmental Valuation with Revealed Preference: A Theoretical Guide to the Empirical Literature, publicat recentment per la editorial Kluwer juntament amb el professor Kenneth E. McConnell, representa la culminació de la seva recerca en aquest camp.

La doctora Bockstael ha estat professora del Màster oficial en Economia del Turisme i del Mediambient de la UIB durant dos anys consecutius (del 2003 al 2005) i ha dirigit treballs de suficiència investigadora i treballs preparatoris per a la defensa de tesis doctorals.

Documents relacionats

Data de publicació: 13/05/2009