Escoltar

El Consell de Govern de la UIB ha aprovat el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de grau

Aquest reglament estableix les bases per adequar l'elaboració dels plans d'estudi de la UIB a les directrius marcades pel Ministeri d'Educació al Reial decret 1393/2007, d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears que va tenir lloc dimecres 6 de febrer de 2008, ha aprovat el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de grau, que establirà les bases operatives i estratègiques per adequar l'elaboració dels diversos plans d'estudi i les noves titulacions de grau de la UIB a les directrius que marca el Ministeri d'Educació i Ciència al Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en el marc del procés de construcció de l'espai europeu d'educació superior.

El nou reglament es divideix en tres capítols:

  • El primer dissenya el procediment per a l'elaboració i l'aprovació dels plans d'estudis oficials de grau a la UIB
  • En el segon es defineixen les directrius pròpies i l'estructura de les titulacions de grau de la UIB
  • En el tercer capítol es defineix el model de crèdit ECTS (European Credit Transfer System) de la UIB

Documents relacionats

Data de publicació: 07/02/2008