Escoltar

El Consell de Govern de la UIB aprova la proposta de pla d'estudis del grau DHI

El Consell de Govern, a la reunió celebrada el dimecres 21 de març a la Universitat de les Illes Balears, ha aprovat l’enviament de la memòria del pla d’estudis del grau de Direcció Hotelera Internacional al Consell d’Universitats i l’Agència Nacional d’Avaluació i Acreditació, ANECA, per a la seva verificació, si escau.

La memòria proposa 80 places i 240 crèdits ECTS. 

Data de publicació: 22/03/2018