Escoltar

El Consell de Direcció de la UIB ha convocat les eleccions al càrrec de Rector per al dia 22 de maig de 2013

El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears ha acordat que les eleccions al càrrec de Rector se celebraran el dia 22 de maig de 2013 en primera volta i el 29 de maig en segona volta, si escau. Amb la publicació avui de la convocatòria pertinent al Full Oficial de la Universitat núm. 381, s’inicia formalment el procés electoral.

L'Acord executiu estableix el calendari electoral següent:

  • Dia 23 d’abril de 2013: el Consell de Direcció obre el procés electoral a Rector.
  • Dia 29 d’abril de 2013 (Full Oficial de la Universitat extraordinari núm. 381): publicació de la convocatòria d’eleccions a Rector.
  • Del dia 29 d’abril al 7 de maig de 2013: exposició pública dels diferents censos electorals a la pàgina web de la Universitat
  • Del dia 30 d’abril al 3 de maig de 2013: presentació de candidatures.
  • Dia 6 de maig de 2013: la Comissió Electoral proclamarà els candidats.
  • Del dia 7 de maig al 20 de maig de 2013: campanya electoral.
  • Dia 21 de maig de 2013: jornada de reflexió.
  • Dia 22 de maig de 2013: votació en primera volta.
  • Dia 22 de maig de 2013: la Comissió Electoral farà la proclamació provisional del nou Rector, si escau.

En cas que cap dels candidats no hagi obtingut el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures vàlidament emesos, se celebrarà una segona volta el dia 29 de maig. Aquest mateix dia la Comissió Electoral farà la proclamació provisional del nou Rector.

La comunitat universitària ha d'elegir el Rector entre els funcionaris en actiu del cos de catedràtics d'universitat que prestin serveis a la Universitat de les Illes Balears, mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret.

Podeu consultar la normativa i el calendari electoral complet a l’enllaç següent: http://www.uib.cat/lauib/Eleccions/2013_rector/ 

Data de publicació: 29/04/2013