Escoltar

El Consell de Direcció de la UIB ha convocat les eleccions a Rector per al dia 23 de març de 2011

El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears ha acordat que les eleccions a Rector se celebraran el dia 23 de març de 2011 en primera volta i el 30 de març en segona volta, si escau.

L'Acord executiu estableix el calendari electoral següent:

  • Dia 22 de febrer: l'Acord executiu del Consell de Direcció convoca les eleccions a Rector de la UIB. El dia 28 de febrer es farà la publicació de la convocatòria al FOU (Full Oficial de la Universitat) extraordinari núm. 345.
  • Del 28 de febrer al 8 de març: exposició pública dels censos electorals a la pàgina web de la UIB.
  • Del 2 de març al 4 de març: presentació de candidatures.
  • Dia 7 de març: la Comissió Electoral proclama els candidats a Rector.
  • Del 8 de març al 21 de març: campanya electoral.
  • Dia 22 de març: jornada de reflexió.
  • Dia 23 de març: celebració de la primera volta de les eleccions a Rector de la UIB.
  • Dia 23 de març: la Comissió Electoral farà la proclamació provisional del nou Rector, si escau.

En cas que cap dels candidats no hagi obtingut el suport proporcional de més de la meitat dels vots a candidatures vàlidament emesos, se celebrarà una segona volta el dia 30 de març. Aquest mateix dia la Comissió Electoral farà la proclamació provisional del nou Rector.

La comunitat universitària ha d'elegir el Rector entre els funcionaris en actiu del cos de catedràtics d'universitat que prestin serveis a la Universitat de les Illes Balears, mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret.

Documents relacionats

Data de publicació: 23/02/2011