Escoltar

El Consell d'Estudiants de la UIB presenta la campanya Ajunda'ns a Millorar la UIB

El Consell d'Estudiants, òrgan de màxima representació dels alumnes de la Universitat de les Illes Balears, amb l'objectiu de contribuir a millorar la UIB i aconseguir que la nostra comunitat universitària sigui un lloc de cada dia més acollidor, ha organitzat la campanya AJUDA’NS A MILLORAR LA UIB.

Fes volar la teva imaginació, participa i digues les propostes que faries per millorar la UIB.

1. Quin és l’objectiu de la campanya?

El Consell d'Estudiants té com a objectiu millorar la vida universitària, i amb aquesta campanya pretén premiar els estudiants que proposin accions i idees per millorar la UIB.

2. Qui hi pot participar?

Tots els estudiants matriculats a la Universitat de les Illes Balears (UIB) o als seus centres adscrits durant el curs 2013-14.

3. Com s’hi pot participar? Com s’ha de presentar la proposta?

 • El motiu o iniciativa de la proposta és lliure i ha de ser aplicable a algun element del campus universitari o de les seus universitàries. Exemples: la manca de fonts d’aigua; o t’agradaria que a l’exterior dels edificis hi hagués bancs i taules.
   
 • Les propostes s’han de fer arribar al Consell d’Estudiants acompanyades sempre amb l’etiqueta (hashtag) #CdE3000 i mitjançant:
 • La proposta ha de tenir un nom que ha de ser el pseudònim amb el qual es presenta l’autor o autora. El projecte ha de contenir els punts següents:
  • Títol de la idea
  • Resum de la idea (màxim 5 línies)
  • Beneficis per a la comunitat universitària (5 línies com a màxim)
  • Viabilitat econòmica (cost) (en cap cas no pot ser superior a 3.000 euros)
 • Les propostes es poden presentar individualment o en grup, formant part d’un equip.
   
 • Les propostes que no s’ajustin a les bases de la convocatòria seran desestimades.

4. Quin és el període per lliurar les propostes?

Les propostes s’han de presentar entre el 20 de novembre i el 4 de desembre de 2013, abans de les 22 hores.

5. Quina és la dotació pressupostària de la campanya?

El cost de la proposta que es presenti no pot ser en cap cas superior a 3.000 euros, que és la quantia que aporta el Consell d'Estudiants a compte del seu pressupost.

6. Qui triarà la proposta més bona?

El jurat serà format per:

 1. Vicerectora d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat, Margalida Payeras
 2. Vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries, Maria Antònia Fornés
 3. Vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, Antoni Aguiló
 4. President del Consell d'Estudiants, Gabriel de Hevia
 5. Tresorer del Consell d'Estudiants, Andreu Salom

El jurat pot convidar les persones que consideri necessàries per assessorar-lo.

7. Com se seleccionarà la millor proposta?

 • El president del Consell d’Estudiants presentarà la recopilació al jurat de totes les propostes rebudes amb l’etiqueta #CdE300 i que compleixin les bases indicades al punt 3 d’aquesta convocatòria.
   
 • En un termini màxim de deu dies, el jurat es reunirà per valorar-les i decidirà quina és la proposta o les propostes que considera que beneficien més tota la comunitat universitària.
   
 • En cas que la millor proposta no cobreixi la quantitat de 3.000 euros, el jurat podrà escollir també com a guanyadores les propostes següents fins a cobrir els 3.000 euros del pressupost assignat pel Consell d’Estudiants a aquesta campanya.
   
 • La proposta o les propostes guanyadores s’elevaran al Consell de Direcció de la UIB perquè n’analitzi la viabilitat. En cas que siguin propostes viables i no impliquin un pressupost superior a 3.000 euros, es duran a terme.
   
 • El concurs no pot quedar desert.

8. Quan se sabrà el guanyador?

El resultat de la selecció serà comunicat mitjançant la pàgina web de la UIB i les xarxes socials del Consell d'Estudiants.

Les propostes guanyadores es realitzaran durant el curs acadèmic 2013-14.

9. Premis. I el guanyador què rep?

El guanyador o els guanyadors del concurs reben dues modalitats de premis:

 • Premi de reconeixement: consisteix a poder veure materialitzada la idea i en la satisfacció de contribuir a millorar la vida universitària.
   
 • Premi de val de compra per un import de 200 euros per comprar a la Llibreria Campus de la UIB en cas que el guanyador sigui un estudiant tot sol. En cas que els estudiants guanyadors siguin de dos a cinc, cada un rebrà un val per un import de 100 euros per comprar a la Llibreria Campus de la UIB. Si el nombre d’estudiants guanyadors és superior a cinc, rebran en total un val per un import de 500 euros per comprar a la Llibreria Campus de la UIB, per repartir a parts iguals. 

Notícies relacionades

Data de publicació: 21/11/2013