Escoltar

El BOIB ha publicat l'aprovació dels Estatuts de la UIB

El Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, núm. 76 (de 22 de maig) ha publicat, en versió catalana i castellana, el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears. El nou text normatiu ha entrat en vigor l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La Secretaria General de la UIB ha preparat una edició en format PDF i en les dues llengües oficials de la comunitat autònoma (català i castellà) dels Estatuts publicats, edicions a les quals s’ha incorporat un índex temàtic.

Data de publicació: 24/05/2010