Escoltar

Donació a la UIB del fons documental del músic i compositor Ramon Ballester Vives

Signatura d’un conveni amb el seu fill i professor de la UIB, Lluís Ballester

Dia: divendres, 25 de juliol de 2014
Hora: 11 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma

El senyor Lluís Ballester fa donació a la UIB del fons documental del seu pare, el senyor Ramon Ballester Vives, amb la intenció d’afavorir la difusió i el gaudi públic d’aquest fons mitjançant la seva integració a la Partituroteca i Centre de Documentació Musical de la Universitat de les Illes Balears.

El senyor Ramon Ballester Vives era un músic i compositor serverí. Entre les seves obres destaquen Suite Mediterránea (1985), Concert per a orquestra (1978), Enyorança (1943), Goigs a Sant Joan Baptista (1944), entre d’altres. Ramon Ballester va morir l’any 2012. 

Per fer efectiva la donació, el doctor Lluís Ballester, en qualitat de propietari del fons i com a titular exclusiu dels drets d’explotació dels documents que l’integren, i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la UIB, han signat un conveni de donació de fons i cessió de drets d’explotació a la UIB. 

Arran de la signatura, la UIB podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que pot efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a la digitalització dels documents i de portar a terme la seva comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet. 

A l’acte hi han assistit el senyor Miquel Pastor, director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB, el senyor Joan Company, director de la Partituroteca i Centre de Documentació Musical i de la Coral Universitat de les Illes Balears, i la doctora Maria Antònia Fornés, vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries. 

Declaracions 

El senyor Joan Company ha comentat la seva sorpresa pel fet que el fons donat sigui sobretot de música simfònica, no gaire comuna entre els compositors illencs, i d’altra banda, que siguin composicions dedicades, la majoria, a Mallorca. 

El senyor Miquel Pastor ha destacat la importància d’aquesta donació, que suposarà posar el fons a l’abast de qualsevol persona que el vulgui consultar o conèixer a través de la xarxa, la qual cosa farà que l’obra sigui molt més universal. 

El senyor Lluís Ballester ha dit que quan va morir el seu pare l’obra estava dispersa per diferents indrets i ha dut feina recuperar-ho i ordenar-ho tot. Ha afegit que per a la família era important fer la donació a la partituroteca de la UIB, que farà possible fer arribar les composicions a tothom que les vulgui conèixer. 

El Rector, per la seva banda, ha agraït la donació i ha dit que tenir-la a la partituroteca de la UIB la farà de més fàcil accés i més universal.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 25/07/2014

Data de publicació: 24/07/2014