Escoltar

Dinar amb el PAS i PDI que s'ha jubilat l'any 2017

El Rector ha ofert un dinar als membres del PAS i PDI de la UIB que s’han jubilat l’any 2017 per agrair la seva dedicació a la institució.

L’han acompanyat la vicerectora de Professorat, M. Antònia Fornés, i la Gerent, Antònia Fullana. 

La trobada ha tingut lloc a Son Lledó i hi han assistit:

 • El doctor Bartomeu Mulet Trobat, professor de Sociologia
 • La doctora Maria Esperança Ponsell Vicens, professora d’Infermeria
 • La doctora Catalina Cantarellas Camps, catedràtica d’Història de l’Art
 • El doctor Víctor Cerdà Martín, catedràtic de Química Analítica
 • La senyora M. Anselma Polo Moya, tècnica superior del Servei Lingüístic
 • El senyor Mateu Garau Gordiola, oficial d’oficis del Servei de Patrimoni, Contractació i Infraestructura
 • La senyora Maria Verd Crespí, administrativa de l’edifici Ramon Llull
 • La senyora Margalida Cañellas Amengual, personal de gestió del Servei de Nòmines i Seguretat Social
 • La senyora M. Carme Ramis Rebassa, auxiliar de serveis bibliotecaris del Servei de Biblioteca i Documentació
 • La senyora Concepción Martínez Calderón, personal de neteja de l’edifici Ramon Llull.

Enguany també s’han jubilat:

 • La doctora M. Carme Fernández Bennàssar, professora de Teoria i Història de l’Educació
 • La doctora Joana Colom Bauzà, professora de Psicologia Evolutiva i de l’Educació
 • El doctor Miquel Dols Roca, professor de Dret Financer i Tributari
 • La doctora Concepció Gotzens Busquets, catedràtica de Psicologia Evolutiva i de l’Educació
 • El doctor Albert Llemosí Cases, catedràtic de Computació i Intel·ligència Artificial
 • El doctor Lluis Pomar Gomà, catedràtic d’Estratigrafia
 • La doctora M. Teresa Riera Madurell, catedràtica de Computació i Intel·ligència Artificial
 • El doctor J. Antoni Colom Cañellas, catedràtic de Teoria i Història de l’Educació
 • El doctor Francisco Díaz de Castro, catedràtic de Literatura Espanyola
 • El doctor Rashid Nazmitidinov, professor contractat doctor de Física Atòmica, Molecular i Nuclear
 • La senyora Jerònima M. Besga Coll, tècnica superior en TIC del Centre de Tecnologies de la Informació
 • La senyora Maria del Carme Calafat Roca, administrativa del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica 

Data de publicació: 20/12/2017