Escoltar

Dia Mundial de la Sida

Avui, taules informatives del Projecte de Prevenció d’Addiccions als edificis Guillem Cifre de Colonya, Ramon Llull i Mateu Orfila i Rotger 

La sida és encara una epidèmia amb casos nous cada dia. L’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible i el Pla d’addiccions i drogodependències de les Illes Balears, s’impliquen de forma activa a difondre la prevenció, el diagnòstic precoç i la no-discriminació per la sida, i a sensibilitzar la comunitat universitària sobre aquests temes.

Enguany, el Pla nacional de la sida ha posat en marxa una campanya per la no discriminació i igualtat de treball, amb el lema «Sense estigmes», atès que se segueixen vulnerant drets com el de confidencialitat. 

Data de publicació: 01/12/2015