Escoltar

Dermatoscòpia per a la diagnosi de tumors cutanis

La tesi doctoral d'Àlex Llambrich descriu les característiques dermatoscòpiques de quatre lesions no melanocítiques per facilitar el seu diagnòstic 

La dermatoscòpia és una tècnica de diagnòstic per imatge no invasiva que ha revolucionat el diagnòstic dels tumors cutanis en les últimes tres dècades. Si inicialment va sorgir com una eina per millorar la precisió diagnòstica del melanoma, el tumor cutani maligne de major rellevància, amb els anys ha anat incrementat el seu nombre d'aplicacions, fins a convertir-se a dia d'avui en una eina imprescindible per al dermatòleg.

La seva principal utilitat és el diagnòstic de melanoma i s’ha demostrat en diferents estudis que augmenta la sensibilitat en el diagnòstic de melanoma, passant d'un 70 per cent quan un dermatòleg expert realitza el diagnòstic clínic «a simple vista», a un 92 per cent quan el realitza amb dermatoscopi un dermatòleg expert en la tècnica. Així doncs, els primers treballs varen tractar de definir les característiques i els patrons dermatoscòpics de les lesions melanocítiques, especialment del melanoma. Posteriorment s'han anat descrivint els patrons dermatoscòpics tant de tumors cutanis no melanocítics com de patologia cutània no tumoral. Un major coneixement dels patrons dermatoscòpics dels tumors no melanocítics ens permet millorar la nostra precisió diagnòstica global.

L'objectiu principal de la tesi doctoral d'Àlex Llambrich Mañes, defensada a la Universitat de les Illes Balears, és descriure les característiques i els patrons dermatoscòpics de quatre tumors no melanocítics: la leishmaniosi cutània, la queratosi fol·licular invertida, el pilomatricoma i l'hemangioma hemosideròtic en diana. Per a això s'han realitzat quatre estudis observacionals multicèntrics que han estat publicats en revistes internacionals de dermatologia amb un factor d'impacte global de 9, en els quals s'han descrit les característiques dermatoscòpiques d'aquestes quatre lesions, així com la seva correlació histològica, facilitant així el seu diagnòstic. La tesi l'ha dirigit doctor Pedro Zaballos Diego, del Servei de Dermatologia de l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla, de Tarragona.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Nuevas aplicaciones de la dermatoscopia en el estudio de las lesiones y tumores cutáneos
  • Autor: Àlex Llambrich Mañés
  • Programa de doctorat: Ciències Mèdiques Bàsiques
  • Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
  • Director: Pedro Zaballos Diego 

Data de publicació: 23/02/2016