Escoltar

De blanc a marró: canviar el color del teixit adipós per combatre l'obesitat

La tesi doctoral d'Estefanía García investiga els mecanismes implicats en la marronització del teixit adipós blanc enfront de diferents tipus de dietes desequilibrades i l'exposició al fred

Les estratègies actuals per combatre l'obesitat, basades principalment a controlar la ingesta, no són totalment eficients. Per això, hi ha hagut un auge en l'estudi de formes d'incrementar la despesa energètica per tractar i prevenir l'obesitat. En aquest sentit és d'interès l'activació d'un tipus de teixit adipós, el teixit adipós marró, que té la capacitat de dissipar l'excés d'energia com a calor en comptes d'acumular-la com a greix, així com la possibilitat de transformar l'abundant teixit adipós blanc (emmagatzemador d'energia) en aquest teixit termogènic (procés conegut com a amarronament).

La tesi doctoral d'Estefanía García Ruiz, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha aprofundit en l'estudi dels mecanismes implicats en l’amarronament del teixit adipós blanc enfront de diferents tipus de dietes desequilibrades i l'exposició al fred. La tesi l'han dirigida la doctora Paula Oliver i el doctor Andreu Palou, i s'ha realitzat en el marc de l'activitat investigadora del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la UIB, del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l'Obesitat i la Nutrició (CIBEROBN).

Els resultats obtinguts per la investigadora usant rosegadors com a model experimental han permès caracteritzar l'efecte del fred en el procés de remodelació de teixit adipós blanc a marró, que és important sobretot en animals joves. Aquests estudis han permès definir un panel de marcadors d’amarronament, d'utilitat en futurs estudis sobre el tema. A diferència del que passa en rosegadors, en humans és difícil identificar estratègies per activar el procés d’amarronament, atesa la naturalesa invasiva dels mètodes d'estudi existents. Per això, s'ha realitzat un abordatge innovador, i s’ha demostrat per primera vegada que una fracció de cèl·lules de la sang fàcilment obtenibles, les cèl·lules mononuclears de sang perifèrica (PBMC), són capaces de reflectir l'activació del teixit adipós marró i l’amarronament del teixit adipós blanc induït per diferents estímuls (dieta i fred) en rosegadors. Això serà valuós per a futures recerques en humans, encaminades a identificar estratègies per incrementar la despesa energètica, que es podran realitzar usant una mostra obtinguda de forma mínimament invasiva.

D'altra banda, s'ha posat a punt un sistema in vitro per estudiar la comunicació creuada que hi ha entre el teixit adipós marró i el pàncrees, que permetrà entendre les connexions moleculars que puguin estar implicades en la desregulació de la sensibilitat a la insulina, complicació típicament associada a l'obesitat i al desenvolupament de diabetis.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Effect of diet and cold exposure in the remodeling of white into brown adipose tissue and its implications in obesity
  • Autora: Estefanía García Ruiz
  • Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
  • Programa de doctorat: Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
  • Directors: Paula Oliver Vara i Andreu Palou Oliver

Data de publicació: 15/04/2016