Escoltar

Cursos de preparació per al grau per reforçar els coneixements dels estudiants

La Universitat de les Illes Balears ofereix tot un programa de cursos de preparació per al grau per permetre als futurs alumnes reforçar els seus coneixements en algunes matèries o habilitats que facilitaran tant el començament del grau que hagin escollit com la seva adaptació al context universitari.

El programa de formació està igualment obert als estudiants d'altres nivells que necessiten un reforç en alguns coneixements o habilitats. La realització de cursos de preparació per al grau serà reconeguda mitjançant un certificat d’assistència expedit per la UIB amb el nombre d’hores realitzades.

En trobareu l'oferta en dos blocs: cursos específics per centres (només per als alumnes de grau, tant els que comencen com els que fan cursos superiors) i cursos transversals d’interès general per a tot l’alumnat de la UIB i el públic extern.

Amb la matrícula al cursos de preparació per al grau podreu gaudir d'un abonament gratuït de quinze dies a CampusEsport

Temes relacionats

Data de l'esdeveniment: 02/08/2013

Data de publicació: 02/08/2013