Escoltar

Conveni per a la participació de les institucions sanitàries en la recerca i la docència dels ensenyaments de Ciències de la Salut

Son Llàtzer obté l’acreditació d’hospital universitari i se suma a la xarxa d’unitats docents de la UIB 

Els consellers de Salut i d’Educació i Universitat, Patricia Gómez i Martí March; el director general del Servei de Salut, Juli Fuster; i el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, han subscrit avui un conveni de col·laboració per regular l'ús dels serveis públics sanitaris de les Illes Balears en activitats de docència de grau i postgrau dels ensenyaments universitaris de Ciències de la Salut.

Aquest acord permet que els 1.514 estudiants de totes les titulacions vinculades amb les professions sanitàries — Infermeria (674 alumnes), Psicologia (458), Fisioteràpia (265) i Medicina (117 alumnes)— puguin fer pràctiques als hospitals i centres de salut de la xarxa sanitària pública de les Illes Balears.

En aquest sentit, cal destacar que la xarxa de centres que es posa a l’abast dels alumnes de la UIB consta ara de dos hospitals universitaris, Son Espases i Son Llàtzer, el qual ha obtingut aquesta acreditació pel seu alt nivell assistencial i per la vinculació i el compromís amb la docència i la recerca.

A l'Hospital Universitari Son Espases i a l'Hospital Universitari Son Llàtzer s’afegeixen la resta d'hospitals públics de les Illes Balears que s’adscriuen al conveni com a centres associats (Hospital Can Misses, Hospital Mateu Orfila, Hospital de Formentera, Hospital Comarcal d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital General, Hospital Joan March i Hospital Psiquiàtric).

També la Gerència del 061 i les gerències d’Atenció Primària de Mallorca i de les àrees de salut de Menorca i d’Eivissa i Formentera, a més de la resta de dispositius assistencials, com ara els equips d’atenció domiciliària (ESAD), constituiran les unitats docents assistencials de les facultats de Ciències de la Salut de la UIB.

«Posar a l’abast dels estudiants de Ciències de la Salut tots els recursos de la xarxa sanitària pública permetrà que puguin formar-se des de tots els àmbits assistencials i que obtinguin uns coneixements amplis i de màxim nivell científic. Així mateix, aquest acord suposa una aposta ferma per la recerca i fomenta les vocacions científiques entre els universitaris de la nostra comunitat», ha explicat la consellera Patricia Gómez.

Per la seva banda, el conseller Martí March ha explicat que «aquest acord d’avui és un mostra més del compromís d’aquest Govern amb l’educació de qualitat. Només en aquest 2018 s’haurà produït un increment de 1.000 euros per alumne des d’inici de legislatura, i el pressupost destina una partida addicional de gairebé 7 milions d’euros per a la construcció de l’edifici Interdepartamental II, que acollirà els estudis de la branca de Ciències de la Salut».

El rector de la UIB, Llorenç Huguet, ha destacat que «el conveni és un exemple de col·laboració institucional i com la recerca i la docència universitàries en l’àmbit de les Ciències de la Salut contribueixen a la millora de l’atenció sanitària i, per tant, de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears».

Amb la signatura d'aquest acord, la UIB i el Servei de Salut assumeixen objectius docents, assistencials i de recerca.

D’una banda, el conveni permet promoure l’ús dels recursos sanitaris, humans i materials per a la formació clínica dels estudiants de la UIB. De l’altra, fomenta la coordinació entre la docència universitària i la recerca per contribuir a la millora constant de l’atenció sanitària.

L’acord té per objectiu també potenciar la recerca en matèria de ciències de la salut i estimular les vocacions investigadores mitjançant la coordinació d’activitats de la UIB i del Servei de Salut en el marc de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) i dels instituts universitaris de recerca.

Per vetllar per l’aplicació del conveni, fer el seguiment dels acords i per elaborar i proposar fórmules de coordinació entre les activitats docents, investigadores i assistencials, es crea una comissió mixta integrada per representants de la UIB i representants del Govern de les Illes Balears.

Aquesta comissió també s’encarregarà, entre altres funcions, d’establir i avaluar els requisits que han de complir els centres de salut per ser considerats centres universitaris. 

Així mateix, per assolir els objectius en matèria de recerca es constitueix també una comissió assessora de la coordinació de la recerca.

Per altra banda, l’acord possibilita, per primera vegada, l’ús de la figura del professorat vinculat als estudis universitaris de Ciències de la Salut, figura regulada al Reial decret 1558/1986 que permet als professionals sanitaris en actiu compatibilitzar la tasca assistencial amb la docència.

Finalment, cal recordar que actualment, des de la seva posada en marxa, la Conselleria d’Educació i Universitat ha invertit 2.549.656 euros en la Facultat de Medicina. El finançament de la Facultat de Medicina quan estigui a ple rendiment serà, com a màxim, de 4.040.647,10 milions d’euros anuals.

Data de l'esdeveniment: 22/03/2018

Data de publicació: 21/03/2018