Escoltar

Conveni de col·laboració entre Pastor, SA, i la UIB per a actuacions de recerca en l'àmbit d'estructures prefabricades

Dia: dilluns, 29 de juny de 2009
Hora: 11 hores
Lloc: Son Lledó,
campus universitari, Palma

El senyor Sebastià Pastor, com a director de l’empresa Pastor, SA, i la doctora Montserrat Casas, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, signaran un conveni de col·laboració.

La UIB està executant el projecte de recerca BIA2007-60197, del Ministeri d’Educació i Ciència, sota el títol “Comportament en servei i capacitat resistent de peces compostes per diversos formigons construïdes evolutivament. Aplicació a forjats i bigues d’edificació”, dirigit pel doctor Antoni Cladera. L’empresa Pastor, SA, que es dedica a la construcció i a la fabricació de prefabricats de formigó des de 1960 i s’ha consolidat com una de les empreses mallorquines més sòlides del sector, ha manifestat l’interès pels resultats del projecte i figura com a ens promotor observador (EPO) d’aquest.

L’objectiu del conveni és que l’entitat Pastor, SA, col·labori en el disseny final dels 24 models de laboratori que s’han d’assajar, posant a la disposició del projecte experts en temes lligats a la prefabricació. Així mateix l’empresa fabricarà les 24 bigues models de formigó estructural prefabricat per a l’experimentació.

Data de publicació: 29/06/2009