Escoltar

Conveni amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació per dur a terme actuacions en l'àmbit del benestar social i desenvolupament sostenible

El Govern de les Illes Balears aporta 90.600 euros

La Consellera de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, Fina Santiago, i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears, han signat un conveni de col·laboració per dur a terme actuacions en matèria formació, recerca i transferència de coneixement en relació amb el benestar social i el desenvolupament sostenible.

El Govern de les Illes Balears aporta 90.600 euros per dur a terme les actuacions següents:

  • Gestió de la Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal.
  • Realització de dues assignatures del Màster en Intervenció Social i Polítiques Públiques.
  • Realització del curs d’Expert Universitari en Desenvolupament Humà Sostenible.
  • Realització del curs d’Especialista Universitari en Atenció Primerenca: Detecció, Diagnòstic i Tractament en Infants de 0 a 6 anys.
  • Innovació per a la comunicació emocional de persones amb trastorn de l’espectre autista.

També han assistit a la signatura de l’acord el senyor Andreu Horrach, director general de Planificació i Serveis Socials; la senyora Isabel Nora, secretària general de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació; el doctor Juan José Montaño, director general de Política Universitària i Ensenyament Superior del Govern de les Illes Balears; i el doctor Antoni Aguiló, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable de la Universitat de les Illes Balears.

Data de publicació: 18/12/2017