Escoltar

Constituides les comissions socials de les Seus de la UIB de Menorca i d'Eivissa i Formentera

Amb la intenció d’acostar la Universitat a la societat 

Un acord executiu del Consell de Direcció de la UIB del dia 25 de març de 2014 creà les comissions socials de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, i  els dies 9 i 12 de maig han quedat constituïdes.

Aquestes comissions s’han creat amb la intenció d’acostar la Universitat de les Illes Balears a la societat de Menorca, Eivissa i Formentera, mitjançant la implicació de les principals institucions d’aquestes illes.

Entre les funcions de les comissions socials de les seus universitàries hi ha la d’assessorar la UIB en tots els aspectes acadèmics i formatius referents a les seus, i transmetre a la UIB les necessitats formatives i culturals de la societat de l’illa respectiva.
   
Formen part de la comissió social de Menorca:

 • El Rector, doctor Llorenç Huguet
 • La vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries, doctora Maria Antònia Fornés
 • El vicerector d’Economia i Infraestructures, doctor David Pons
 • El director insular de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell de Menorca, senyor Cristóbal Marquès
 • Un representant de l’Institut Menorquí d’Estudis
 • Un representant del Centre de Professorat de Menorca
 • Un representant de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca
 • Un representant de l’Ajuntament d’Alaior, senyora Isabel Rodríguez, regidora
 • Dos membres designats pel Consell de Direcció de la Universitat.

Formen part de la comissió social d’Eivissa i Formentera:

 • El Rector, doctor Llorenç Huguet
 • La vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries, doctora Maria Antònia Fornés
 • El vicerector d’Economia i Infraestructures, doctor David Pons
 • La consellera d’Educació, Cultura i Patrimoni del Consell d’Eivissa, senyora Pepita Costa
 • La consellera d’Educació i Cultura del Consell de Formentera, senyora Sònia Cardona
 • Un representant de l’Institut d’Estudis Eivissencs, Montserrat Montés
 • Un representant del Centre de Professorat d’Eivissa, Ernest Prats
 • Un representant de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació d’Eivissa i Formentera, senyora Maria Dolors Tur
 • Un representant de l’Ajuntament d’Eivissa
 • Dos membres designats pel Consell de Direcció de la Universitat.

Notícies relacionades

Data de publicació: 14/05/2014