Escoltar

Consells per a famílies confinades

El GIFES de la UIB publica un manual de recursos per fer front als riscs infantils, juvenils i familiars, en el marc del Laboratori d’Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència 

El 14 de març de 2020, el Govern espanyol va declarar l'estat d'alarma per afrontar la situació d'emergència sanitària provocada per la ràpida evolució de la pandèmia COVID-19. L’impacte més fort de les restriccions, per la falta de contacte amb els principals àmbits de socialització, ha estat sobre la infància i l'adolescència. L'increment de les taxes de violència familiar i del consum abusiu del joc, les xarxes socials i la pornografia evidencien la necessitat de reforçar les mesures de prevenció familiar.

El Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la Universitat de les Illes Balears, en el marc de l’activitat del Laboratori d’Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC), ha publicat recentment el Manual de recursos para familias en confinamiento (Octaedro, 2020). Aquest manual vol ser una eina perquè les famílies i els professionals puguin consultar-hi recursos de prevenció de riscs infantojuvenils i familiars, específicament en situacions de confinament com la generada amb la COVID-19.

El volum inclou una revisió de les principals mesures de prevenció familiar aplicades a Espanya i s’hi proposen mesures complementàries de prevenció identificades en l'àmbit internacional. A la primera part del manual, s'hi identifiquen mesures autonòmiques, nacionals i internacionals de suport familiar durant el confinament i, a la segona part, s’hi faciliten algunes recomanacions i consells específics per a la convivència familiar. 

Data de publicació: 27/07/2020