Escoltar

Comunicat de la Universitat de les Illes Balears respecte al grau d'Enginyeria d'Edificació

Respecte a les informacions aparegudes en relació amb la suposada suspensió del grau d’Enginyeria de d’Edificació, des de la Universitat de les Illes Balears volem fer els aclariments següents:

  1. No s’ha anul·lat la impartició de cap titulació de grau a la Universitat de les Illes Balears.
     
  2. El recurs presentat en el seu moment pel Consell General de Col·legis Oficials d’Enginyers Industrials era únicament i exclusivament contra la denominació dels estudis, Enginyeria d’Edificació, i en cap cas afecta ni el pla d’estudis, ni la impartició del seu contingut, ni les atribucions professionals dels futurs titulats. Per tant, el desenvolupament dels estudis continua amb total normalitat. 
     
  3. Volem recordar que la implantació del títol de grau d’Enginyeria d’Edificació a la Universitat de les Illes Balears es va fer a l’empara de la Resolució de 17 de desembre de 2007 de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació i de l’Ordre ECI/3855/2007, de 27 de desembre, i amb l’informe previ favorable de la Comisió d’Avaluació de l’ANECA, fou verificat favorablement pel Consell d’Universitats en data 10 de juny de 2009. Finalment el Consell de Ministres de 4 de setembre de 2009, va adoptar l’acord d’establir el caracter oficial del títol.

Documents relacionats

Data de publicació: 28/07/2011