Escoltar

Complexos quirals de sals lantànides per promoure l'obtenció d'enantiòmers

La tesi doctoral de Javier Mansilla Casatejada investiga com aquests catalitzadors desenvolupats a la UIB intervenen en les reaccions Aza-Henry i promouen  la síntesi d’enantiòmers 

Els composts orgànics són els que estan més estretament relacionats amb els éssers vius. La síntesi orgànica és la branca de la ciència que s'encarrega de produir-los (sintetitzar-los), i ens proveeix dia a dia d'infinitat de productes (molècules) que utilitzam en la nostra vida quotidiana (fàrmacs, cosmètics, fragàncies, agroquímics, additius, conservants, suplements alimentaris, i un llarg etcètera). Per poder fer això possible és necessari dur a terme reaccions químiques que han de ser eficients, competitives i sostenibles.

Freqüentment en aquests processos s'obté més d'una molècula amb la mateixa composició química però amb diferent ordenació espacial, és a dir, que no són superposables però sí imatges especulars (com el cas de les nostres mans); es diu llavors que aquestes molècules són enantiòmers. Afavorir la formació específica de solament un d'aquests enantiòmers no és senzill, però és una cosa que ha tornat essencial en el nostre temps, ja que amb molta freqüència solament un ens resulta veritablement útil.
La tesi doctoral de Javier Mansilla Casatejada, defensada a la Universitat de les Illes Balears i dirigida pel doctor José Manuel Saá Rodríguez, s'emmarca en el camp d'estudi de l'anomenada síntesi asimètrica. Més concretament, de la catàlisi asimètrica, ja que per afavorir aquestes reaccions específiques es fa ús d'un catalitzador.

En la tesi, s'ha pogut demostrar que els catalitzadors denominats complexos quirals de sals lantànides permeten dur a terme un tipus de reaccions importants en els processos sintètics, anomenades reaccions Aza-Henry, amb uns resultats moderats per a la selecció d'un enantiòmer. Aquests complexos quirals de sals lantànides han estat desenvolupats per l'equip d'investigadors en catàlisi asimètrica de la UIB, liderats pel doctor José Manuel Saá, catedràtic de Química Orgànica. 

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Aplicación de complejos quirales de sales lantánidas en reacciones Aza-Henry catalíticas enantioselectivas
  • Autor: Javier Mansilla Casatejada
  • Programa de doctorat: Ciència i Tecnologia Química
  • Departament: Química
  • Director: José Manuel Saá Rodríguez 

Data de publicació: 03/02/2016