Escoltar

Com es pot incrementar l'eficàcia del tractament contra el sarcoma de parts toves?

La tesi doctoral de Víctor Villar investiga noves estratègies terapèutiques que redueixin la cardiotoxicitat i la resistència a multifàrmacs

La tesi doctoral de Víctor Villar Cortés, defensada a la Universitat de les Illes Balears, estudia noves estratègies terapèutiques que incrementin l’eficàcia antitumoral d’un tractament contra el sarcoma de parts toves i que contrarestin els seus efectes cardiotòxics i la resistència a multifàrmacs. La tesi Estrategias terapéuticas para contrarrestar los mecanismos moleculares de resistencia a la quimioterapia en sarcomas de partes blandas l’ha dirigida la doctora Regina Alemany Alonso, del Departament de Biologia de la UIB.

Els sarcomes de parts toves són tumors que es generen en els teixits tous del cos i que, tot i ser poc freqüents,  solen tenir un mal pronòstic. El tractament habitual per a aquests tumors és la cirurgia, si bé en tumors no operables o en estadis avançats s’usa la quimioteràpia. En aquest cas, és habitual el tractament amb antraciclina doxorubicina (DXR), que ha mostrat els millors resultats quant a la supervivència dels pacients. Ara bé, els tractaments amb DXR poden causar danys als teixits del cor (cardiotoxicitat) i desenvolupar resistència a multifàrmacs.

Concretament, la recerca de Víctor Villar ha avaluat els efectes antiproliferatius i apoptòtics (sobre la mort cel·lular), i els respectius mecanismes moleculars, de diverses substàncies com a agents únics o combinats amb DXR en models cel·lulars de sarcoma de parts toves d’origen humà.

L’estudi ha demostrat, per una banda, que la combinació de DXR amb nilotinib o amb els composts naturals àcid ursòlic, àcid oleanòlic i àcid maslínic, pot potenciar els efectes antitumorals de DXR i ser útil en el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques per al tractament dels sarcomes de parts toves, ja que bloquegen els mecanismes cel·lulars i moleculars que participen en la resistència a DX. De fet, l’estratègia de combinació de DXR i nilotinib s’està avaluant en un  estudi clínic des de l’any 2010, amb indicis positius. D’altra banda, tot i que es requereixen més estudis per provar la validesa dels triterpens pentacíclics, els resultats obtinguts en la recerca de Víctor Villar destaquen el potencial d’aquests composts naturals, que estan presents en productes que són consumits en la dieta mediterrània com les olives i l’oli de l’oliva, com a potenciadors dels efectes de DXR. 

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Estrategias terapéuticas para contrarrestar los mecanismos moleculares de resistencia a la quimioterapia en sarcomas de partes blandas
  • Autor: Víctor Villar Cortés
  • Programa de doctorat: Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular
  • Departament: Biologia
  • Directora: Regina Alemany Alonso 

Documents relacionats

Data de publicació: 10/10/2013